De voordelen van het leren van andere talen

In de loop der jaren zijn veel wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over de cognitieve voordelen van het leren van andere talen. Studies in de neuropsychologie of de psychobiologie hebben talrijke voordelen voor de gezondheid aangetoond die zowel tweetaligheid als meertaligheid voor de menselijke hersenen kunnen hebben.

Op een bepaald moment in ons leven hebben we allemaal wel eens de frustratie gevoeld dat we niet in staat zijn onze gedachten en gevoelens met passende woorden te beschrijven, hopelijk gevolgd door dat welkome gevoel van opluchting wanneer de woorden ons eindelijk te binnen schieten. Wanneer we bijvoorbeeld de emoties van verdriet of woede voelen, kan het een beetje aanvoelen als catharsis, of zelfs therapie, om onze taal te gebruiken en ons te hulp te schieten met de precieze combinatie van woorden op die momenten.

Even in moments of happiness we can struggle to think of the best way to express our love for someone, or to write a cool-sounding birthday message, or even to write an article on the topic of language, itself, for a school magazine, and so on. But have you ever considered how acquiring a foreign language might also help you to advance your cognitive skills in your own native language?

Eén taal zet je op een gang voor het leven. Twee talen openen elke deur op je weg.
- Frank Smith

Houd uw hersenen jong

Whether you are young, middle-aged or elderly, language learning will be delicious nourishment for your precious grey matter. So, how about some food for thought on this matter? Well, the cognitive tasks involved when learning a language, such as, engaging the working memory, inductive reasoning, task switching and sound discrimination, link very closely to the areas of the brain which are most associated with declines due to ageing. So, paradoxically, the things that make language learning so frustratingly difficult for older people are the very things that make all the effort so beneficial.

Krijg een hoger salaris

As for young people, the benefits of learning a second, third, or even, fourth language, are perhaps even more in currency within our modern, globalized, economic zeitgeist. Employers in this globalized workplace are acutely aware of the importance for their employees to have multilingual skills, and many companies are willing to place a value on this and compensate employees for their expertise. Put simply, it is likely that you will be better paid if you can communicate in more than one language, because international companies need a management workforce who can tap into the emerging markets around the world. You see, just by having the ability to communicate in two languages, you can fulfill the function of two monolingual employees for less than twice the price, which already makes you a hotter commodity!

Verruim uw leven

Naast deze voor de hand liggende financiële voordelen en carrièrevooruitzichten, kan het leren van andere talen je levenservaringen op cultureel gunstige manieren verruimen. Het kan bijna aanvoelen alsof u een extra leven kunt leiden, omdat u toegang krijgt tot een ander denksysteem. Er zullen nieuwe culturele mogelijkheden voor u opengaan, bijvoorbeeld op het gebied van literatuur, muziek, politiek, eten en spelen. Staat u mij toe dat ik hier een paar passages leen uit de tekst van Tanita Tikaram's lied, Twist in mijn nuchterheidom mijn punt kracht bij te zetten:

All good people read good books, now your conscience is clear; I hear you talk girl, now your conscience is clear………. I don’t care about their different thoughts; different thoughts are good for me…..
- Tanita Tikaram

Meer vrienden maken

Een positief bijprodukt van deze sociale interactie waarover ik het heb gehad, is dat het nieuwe wegen opent voor potentiële vriendschappen, omdat je door met iemand anders in zijn moedertaal te spreken een beter inzicht krijgt in hun gedachten en gevoelens; zij zullen hun meer genuanceerde en verfijnde ideeën aan jou kunnen uitdrukken, en jij, op jouw beurt, zult in staat zijn om op bevredigende wijze op hen te reageren en jezelf aan hen uit te drukken.

Langer leven

If you are still not convinced that learning other languages can help you in your lives in any way, shape or form, you might want to consider the vast amount of scientific data supporting the desideratum of living a longer life. Neuroscience research has shown over the years how learning languages actually increases the density of grey matter, thus providing a higher level of brain function. With such advantages for our brains, the onset of debilitating ageing diseases that can shorten lives, such as, Dementia and Alzheimer’s, can be potentially offset and delayed, if not defeated. So learning other languages can increase the brain’s defense mechanisms and help it to fight against and overcome these potential life-shortening diseases.

Samenvatting

Ik hoop dus dat u inziet dat het leren van andere talen tal van voordelen heeft, dat de gezondheid er baat bij heeft, en dat de inspanning om deze vaardigheden te verwerven u verschillende desiderata kan opleveren.

  1. U zult meer bedreven zijn in onze eigen moedertaal
  2. Je zult een hoger functionerend hersenvermogen hebben
  3. Je kunt betere banen krijgen met hogere salarisschalen
  4. U kunt onze culturele ervaringen verbeteren
  5. U kunt langer en bevredigender leven

Ik laat u nu achter met de woorden van een man wiens lange en bewogen leven kan worden gezien als een duidelijk bewijs van al het bovenstaande - de heer Nelson Mandela.

Als je tegen een man praat in een taal die hij begrijpt, gaat dat naar zijn hoofd. Als je tegen hem praat in zijn eigen taal, dan gaat dat naar zijn hart.
- Nelson Mandela

Door Satit Tweetalige School van Rangsit Universiteit