Gebruiksvoorwaarden

Servicevoorwaarden ("Voorwaarden")

Laatst bijgewerkt: 23 februari 2016

Lees deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de website www.world-schools.com (de "Service") die wordt beheerd door World Schools ("wij", "wij", of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst.

Abonnementen

Sommige onderdelen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ("Abonnement(en)"). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis ("Factureringscyclus"). De factureringscycli worden op jaarbasis vastgesteld.

Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het Abonnement annuleert of World Schools het Abonnement opzegt. U kunt de verlenging van uw Abonnement annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met de klantenservice van World Schools.

Een geldige betalingsmethode, waaronder PayPal, is vereist om de betaling voor uw Abonnement te verwerken. U dient World Schools te voorzien van correcte en volledige factureringsgegevens, waaronder uw volledige naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode. Door het verstrekken van deze betalingsgegevens machtigt u World Schools automatisch om alle abonnementskosten die via uw account worden gemaakt, ten laste te brengen van deze betalingsinstrumenten.

Als de automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, stuurt Wereldscholen een elektronische factuur waarin staat dat u handmatig, binnen een bepaalde termijn, de volledige betaling moet verrichten die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Veranderingen in de tarieven

World Schools kan naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment de Abonnementsgelden voor de Abonnementen wijzigen. Een wijziging van de Abonnementsgelden wordt van kracht aan het einde van de op dat moment lopende Factureringscyclus.

Wereldscholen zal u een redelijke tijd van tevoren in kennis stellen van wijzigingen in de Abonnementsgelden, zodat u de mogelijkheid heeft uw Abonnement te beëindigen voordat de wijziging van kracht wordt.

Door gebruik te blijven maken van de Dienst nadat de wijziging van de Abonnementsvergoeding van kracht is geworden, stemt u ermee in de gewijzigde Abonnementsvergoeding te betalen.

Restituties

Behalve indien wettelijk vereist, kunnen betaalde Abonnementsgelden niet worden terugbetaald.

Inhoud

Onze Service staat u toe bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Content") te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen of anderszins beschikbaar te maken. U bent verantwoordelijk voor de Content die u op de Dienst plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door het plaatsen van Inhoud op de Dienst verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te verspreiden op en via de Dienst. U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten. U stemt ermee in dat deze licentie voor ons het recht inhoudt om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Dienst, die uw Inhoud ook mogen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Content van u is (u bezit het) of dat u het recht heeft het te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Content op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van enige persoon.

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde juist, volledig en actueel is. Indien u dit niet doet, betekent dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst is of bij een dienst van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten rusten van een andere persoon of entiteit dan u zonder de nodige toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door World Schools.

World Schools heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat World Schools niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Indien u uw account wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Dienst.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zwitserland, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met betrekking tot de Service zouden kunnen hebben.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij trachten ten minste 15 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de Dienst.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, gelieve contact met ons opnemen.