Warunki użytkowania

Warunki korzystania z usługi ("Warunki")

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2016 r.

Please read these Terms of Service (“Terms”, “Terms of Service”) carefully before using the www.world-schools.com website (the “Service”) operated by World Schools (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz korzystać z Serwisu.

Abonamenty

Niektóre części Usługi są rozliczane na zasadzie subskrypcji ("Subskrypcja(y)"). Opłaty będą pobierane z góry w sposób powtarzalny i okresowy ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe ustalane są na bazie rocznej.

At the end of each Billing Cycle, your Subscription will automatically renew under the exact same conditions unless you cancel it or World Schools cancels it. You may cancel your Subscription renewal either through your online account management page or by contacting World Schools customer support team.

Ważna metoda płatności, w tym PayPal, jest wymagana do przetworzenia płatności za Subskrypcję. Użytkownik dostarczy World Schools dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym pełne imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o ważnej metodzie płatności. Poprzez dostarczenie takich informacji dotyczących płatności, automatycznie upoważniasz World Schools do obciążenia wszystkich opłat za Subskrypcję poniesionych za pośrednictwem Twojego konta takimi instrumentami płatniczymi.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu automatyczne naliczanie płatności nie powiedzie się, World Schools wystawi fakturę elektroniczną z informacją, że w określonym terminie należy ręcznie dokonać pełnej płatności za okres rozliczeniowy wskazany na fakturze.

Zmiany opłat

World Schools, według własnego uznania i w dowolnym czasie, może zmienić opłaty za Subskrypcje. Każda zmiana opłat za Subskrypcję będzie obowiązywać na koniec bieżącego Cyklu Rozliczeniowego.

World Schools dostarczy Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem informacje o wszelkich zmianach w opłatach za Subskrypcję, aby dać Państwu możliwość zakończenia Subskrypcji zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Your continued use of the Service after the Subscription fee change comes into effect constitutes your agreement to pay the modified Subscription fee amount.

Refundacje

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, uiszczone opłaty za Subskrypcję nie podlegają zwrotowi.

Content

Our Service allows you to post, link, store, share and otherwise make available certain information, text, graphics, videos, or other material (“Content”). You are responsible for the Content that you post to the Service, including its legality, reliability, and appropriateness.

By posting Content to the Service, you grant us the right and license to use, modify, publicly perform, publicly display, reproduce, and distribute such Content on and through the Service. You retain any and all of your rights to any Content you submit, post or display on or through the Service and you are responsible for protecting those rights. You agree that this license includes the right for us to make your Content available to other users of the Service, who may also use your Content subject to these Terms.

You represent and warrant that: (i) the Content is yours (you own it) or you have the right to use it and grant us the rights and license as provided in these Terms, and (ii) the posting of your Content on or through the Service does not violate the privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights or any other rights of any person.

Konta

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania podejmowane na podstawie hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest związane z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który jest przedmiotem praw innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Linki do innych stron internetowych

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by World Schools.

World Schools has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that World Schools shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Zakończenie

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje konto, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

Prawo właściwe

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Switzerland, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Zmiany

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 15 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, prosimy o contact us.