Warunki użytkowania

Warunki korzystania z usługi ("Warunki")

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2016 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług ("Warunki", "Warunki Świadczenia Usług") przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.world-schools.com ("Usługa") prowadzonej przez World Schools ("my", "nas", lub "nasz").

Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz korzystać z Serwisu.

Abonamenty

Niektóre części Usługi są rozliczane na zasadzie subskrypcji ("Subskrypcja(y)"). Opłaty będą pobierane z góry w sposób powtarzalny i okresowy ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe ustalane są na bazie rocznej.

Na koniec każdego Cyklu Rozliczeniowego, Twoja Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub World Schools ją anuluje. Mogą Państwo anulować odnowienie Subskrypcji poprzez stronę zarządzania kontem online lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta World Schools.

Ważna metoda płatności, w tym PayPal, jest wymagana do przetworzenia płatności za Subskrypcję. Użytkownik dostarczy World Schools dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym pełne imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o ważnej metodzie płatności. Poprzez dostarczenie takich informacji dotyczących płatności, automatycznie upoważniasz World Schools do obciążenia wszystkich opłat za Subskrypcję poniesionych za pośrednictwem Twojego konta takimi instrumentami płatniczymi.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu automatyczne naliczanie płatności nie powiedzie się, World Schools wystawi fakturę elektroniczną z informacją, że w określonym terminie należy ręcznie dokonać pełnej płatności za okres rozliczeniowy wskazany na fakturze.

Zmiany opłat

World Schools, według własnego uznania i w dowolnym czasie, może zmienić opłaty za Subskrypcje. Każda zmiana opłat za Subskrypcję będzie obowiązywać na koniec bieżącego Cyklu Rozliczeniowego.

World Schools dostarczy Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem informacje o wszelkich zmianach w opłatach za Subskrypcję, aby dać Państwu możliwość zakończenia Subskrypcji zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty Abonamentowej stanowi zgodę Użytkownika na zapłatę zmienionej kwoty opłaty Abonamentowej.

Refundacje

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, uiszczone opłaty za Subskrypcję nie podlegają zwrotowi.

Treść

Nasza usługa pozwala użytkownikowi na zamieszczanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i udostępnianie w inny sposób pewnych informacji, tekstów, grafik, filmów i innych materiałów ("Treści"). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie, w tym za ich legalność, wiarygodność i stosowność.

Publikując treści w serwisie, użytkownik udziela nam prawa i licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie takich treści w serwisie i za jego pośrednictwem. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jest odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępniania przez nas Twoich Treści innym użytkownikom Usługi, którzy również mogą korzystać z Twoich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Treść jest Twoja (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do jej wykorzystania i udzielenia nam praw i licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz (ii) zamieszczenie Twojej Treści w Serwisie lub za jego pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Konta

Podczas tworzenia konta w naszym serwisie, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszym serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania podejmowane na podstawie hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest związane z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który jest przedmiotem praw innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez World Schools.

World Schools nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że World Schools nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług osób trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje konto, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Po rozwiązaniu umowy, prawo użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone. Jeśli chcesz zlikwidować swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim, bez względu na jego konflikt z przepisami prawa.

Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy nami w zakresie naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, które mogły zostać zawarte pomiędzy nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 15-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z nami.