Psychiczne korzyści z nauki języka obcego

Learning a language has plenty of benefits.

Many students and their parents don’t realise that acquiring a second language will be more than just a means of communicating in another language.

Korzyści z nauki języka obcego

Badania wykazały, że nauka języka obcego może przynieść następujące cztery korzyści:

  1. Większe umiejętności uczenia się
  2. Lepsze zarządzanie codziennymi zadaniami i obowiązkami
  3. Zwiększona pojemność pamięci
  4. Głębsze zrozumienie uczuć innych osób

Większe umiejętności uczenia się

Learning skills and brain functioning are related. Neurological studies have shown that the brains of children who have acquired or are acquiring a second language are actually larger in size than those of other children. The density of grey matter (brain) of the left brain of bilingual children is greater. What does this mean? This part of the brain is responsible for processing information and controlling aspects of sensory perception, memory, and speech. It seems that the brain can grow when needed!

Lepsze zarządzanie codziennymi zadaniami i obowiązkami

Bilingual children score higher on tests that involve creative thinking or problem-solving. The ability to translate abstract concepts from one language to another seems to also develop the skill of looking at problems in more than one way.

Zwiększona pojemność pamięci

It is not surprising that the vocabulary size is doubled for many second language learners. They acquire vocabulary in the same amount in each of their languages—their first and second. However, the vocabulary of monolingual children is confined to their one and only language.

Głębsze zrozumienie uczuć innych osób

Zdolność do głębszego zrozumienia uczuć innych osób znana jest również jako empatia. Bycie dwujęzycznym wymaga od ludzi dopasowania własnego języka do języka innych. Podnosi to również poziom inteligencji społecznej. W rezultacie wielu dwujęzycznych staje się bardziej świadomymi społecznie ludźmi. Uczą się, że istnieje więcej niż jeden sposób postrzegania rzeczywistości. Są w stanie lepiej "poruszać się i negocjować złożone relacje i środowiska społeczne".

Finally, and most importantly, because bilingual children acquire a greater capacity to sense the emotional state of other people, they become more sensitive to the importance of congeniality among family relationships, for example. Many become advocates of neighbourliness and peace at both community and societal levels.

Napisane przez Dwujęzyczna Szkoła Satit Uniwersytetu Rangsit