Mentale voordelen van het leren van een vreemde taal

Learning a language has plenty of benefits.

Many students and their parents don’t realise that acquiring a second language will be more than just a means of communicating in another language.

Voordelen van het leren van een vreemde taal

Uit onderzoek is gebleken dat het leren van een vreemde taal de volgende vier voordelen kan opleveren:

  1. Grotere leervaardigheden
  2. Beter beheer van dagelijkse taken en verantwoordelijkheden
  3. Verbeterde geheugencapaciteit
  4. Dieper begrip voor de gevoelens van anderen

Grotere leervaardigheden

Learning skills and brain functioning are related. Neurological studies have shown that the brains of children who have acquired or are acquiring a second language are actually larger in size than those of other children. The density of grey matter (brain) of the left brain of bilingual children is greater. What does this mean? This part of the brain is responsible for processing information and controlling aspects of sensory perception, memory, and speech. It seems that the brain can grow when needed!

Beter beheer van dagelijkse taken en verantwoordelijkheden

Bilingual children score higher on tests that involve creative thinking or problem-solving. The ability to translate abstract concepts from one language to another seems to also develop the skill of looking at problems in more than one way.

Verbeterde geheugencapaciteit

It is not surprising that the vocabulary size is doubled for many second language learners. They acquire vocabulary in the same amount in each of their languages—their first and second. However, the vocabulary of monolingual children is confined to their one and only language.

Dieper begrip voor de gevoelens van anderen

Het vermogen om de gevoelens van anderen beter te begrijpen, wordt ook empathie genoemd. Tweetaligheid vereist dat mensen hun eigen taal afstemmen op die van anderen. Het verhoogt ook hun sociale intelligentie. Daardoor worden veel tweetaligen sociaal bewuster. Zij leren dat er meer manieren zijn om naar de werkelijkheid te kijken dan één. Zij zijn beter in staat "te navigeren in en te onderhandelen over complexe sociale relaties en omgevingen".

Finally, and most importantly, because bilingual children acquire a greater capacity to sense the emotional state of other people, they become more sensitive to the importance of congeniality among family relationships, for example. Many become advocates of neighbourliness and peace at both community and societal levels.

Geschreven door Satit Tweetalige School van Rangsit Universiteit