5 najbardziej angażujących działań liderów studenckich

Udostępnij na facebook
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin

Student leadership is the drive, willingness, and ability of learners to share their knowledge with others. It can take different forms, just as there are different personalities. For some, leadership projects consist of tutoring others and perhaps even seeking out younger pupils in need of help. For others, leadership achievements are found in problem-solving activities to benefit the people around them. It is a common misconception that leadership skills are just innate; in fact, they can also be learned.

Cele Przywództwa Studenckiego

Jednym z najważniejszych celów przywództwa, jakie dostrzegają rodzice, jest zapewnienie uczniowi szkoły średniej przewagi w rekrutacji na studia. Udowodnione przywództwo może rzeczywiście zrobić różnicę, gdy konkurencja jest ostra, a wielu innych uczniów ma również doskonałe oceny i wyniki testów.

Jednakże, praca na stanowisku w zespół kierownictwa studenckiego robi o wiele więcej niż tylko dobrze wyglądać na aplikacji do college'u. Na początek, pomaga uczniowi odkryć rzeczy, w których jest dobry. Poza tym, buduje poczucie własnej wartości. Najważniejsze jest jednak to, że daje uczniom szkół średnich szansę na udział w budowaniu przywództwa i zrozumienie, co składa się na bycie dobrym liderem.

Działania przywódcze dla uczniów szkół średnich

Because the development of leadership abilities in high school takes place in a somewhat controlled environment, it is okay to make mistakes. Actually, learners cannot find out what it takes to be a good leader until they make some errors in judgment and see the outcomes in real time. Adult supervision ensures that consequences do not go beyond some hurt feelings. Most good-quality schools offer several opportunities for students to explore leadership. At Szkoła SparkStudenci mogą brać udział w stowarzyszeniach studenckich IDEAS: Internationalism, Democracy, Environment, Adventure, and Service.

Zespoły akademickie

Kluby są najczęstszą okazją do doskonalenia umiejętności przywódczych. Przykładem może być zespół matematyczny, klub debat i zespół muzyczny. W środowisku akademickim uczniowie odkrywają swoje mocne strony. Daje to utalentowanym uczniom szansę na rozwijanie swoich zdolności i znalezienie możliwości przywódczych.

Drużyny sportowe

Niezależnie od tego, czy jest to drużyna piłkarska, zespół cheerleaderek, czy pozaszkolny klub biegowy bez możliwości rywalizacji, lekkoatletyka to poważna sprawa. Co więcej, stanowiska kierownicze łatwo jest objąć. Podczas gdy niektóre z nich są dobrze zdefiniowane, jak na przykład kapitan drużyny piłkarskiej, inne pojawiają się, gdy członkowie są gotowi zapłacić swoje składki. Na przykład, zaangażowanie w umożliwienie innym bycia wysłuchanym może sprawić, że członek drużyny stanie się asystentem trenera.

Praca społeczna i wolontariat

Wiele szkół średnich wymaga obecnie określonej liczby godzin pracy społecznej jako warunku koniecznego do ukończenia szkoły. Działania te mogą obejmować sprzątanie plaży, bycie aktywnym w swojej wspólnocie wyznaniowej oraz pracę w szkole. Na przykład, starsi uczniowie mogą współpracować z młodszymi, aby pomóc im w nauce bycia w szkole średniej i doskonalenia się w nauce. Uczy to uczniów dobrej współpracy z innymi. Dowiadują się, jak radzić sobie z różnymi typami osobowości, zadawać pytania, słuchać, podążać za wskazówkami i udzielać rad.

Organizacje polityczne

Jedną z najbardziej prestiżowych organizacji politycznych, w których można uczestniczyć, jest Model U.N. Koncentruje się ona na umiejętnościach rozwiązywania problemów, ale naprawdę podkreśla zdolność do pracy z osobami o różnych zestawach wartości. Nauka, jak stworzyć poczucie pracy zespołowej jest oczywista. Inne możliwości to Sojusze Studentów i Klub Spraw Wielokulturowych.

Publikacje

Gazetka szkolna, rocznik lub magazyn literacki mogą być idealne dla ucznia, który ma dar obracania frazą. Daje to początkującym dziennikarzom lub blogerom pierwsze doświadczenia w relacjach z wielokulturową publicznością. Poza tym, podkreśla umiejętność dawania i brania. Kompromisy są konieczne, gdy zapełnia się strony publikacji, a nie każdy może być na pierwszej stronie.

Koncentracja na działaniach

Uczniowie powinni traktować te działania przywódcze jako okazje do odgrywania różnych ról. Tytuły mają niewielkie znaczenie i czasami mogą być kwestią popularności. Jednak połączenie zaangażowania, umiejętności i chęci zrobienia wszystkiego, co konieczne, by zespół odniósł sukces, szybko zaowocuje cennymi umiejętnościami, które będą dobrze wyglądać w podaniu na studia i bez problemu przełożą się na pracę.

Rodzice mogą pomóc swoim uczniom, dając im przestrzeń do odkrywania. Pójście do programu, ponieważ jest on postrzegany jako prestiżowy, nie pomoże uczniowi, jeśli nie ma on żadnych zainteresowań. Na dłuższą metę może to doprowadzić do symbolicznego uczestnictwa, które nie zrobi na nikim wrażenia. Jednakże, gdy uczeń jest pasjonatem czegoś, może pociągnąć za sobą innych w swojej ekscytacji. To właśnie rodzice chcą wspierać.

Napisane przez

Szkoła Spark

Spark School

Spark School jest hybrydową międzynarodową szkołą średnią, uruchomioną przez Transylvania College, oferującą międzynarodowy program nauczania Cambridge. Angażujemy uczniów na całym świecie w odkrywanie i pielęgnowanie ich pasji, dostęp do wiedzy, rozwijanie umiejętności i postaw, aby osiągać sukcesy, mieć zdrowe relacje i być innowacyjnymi, globalnymi obywatelami.