Szkoły Montessori

Metoda Montessori została opracowana przez włoską lekarkę Marię Montessori. Kładąc nacisk na niezależność, postrzega ona dzieci jako naturalnie żądne wiedzy i zdolne do inicjowania nauki w wystarczająco wspierającym i dobrze przygotowanym środowisku. Zniechęca do stosowania niektórych konwencjonalnych miar osiągnięć, takich jak oceny i testy. Montessori opracowała swoje teorie we wczesnych latach 1900 poprzez eksperymenty naukowe z uczniami; od tego czasu metoda ta jest stosowana w wielu częściach świata.

Więcej