3 Najlepsze szkoły Montessori na świecie

Best Montessori Schools Worldwide

Czym jest edukacja Montessori?
Edukacja Montessori jest metodą opracowaną przez włoską lekarkę Marię Montessori. Kładąc nacisk na niezależność, postrzega dzieci jako naturalnie żądne wiedzy i zdolne do inicjowania nauki w wystarczająco wspierającym i dobrze przygotowanym środowisku. Zniechęca do stosowania niektórych konwencjonalnych miar osiągnięć, takich jak oceny i testy.

Środowisko Montessori
Sale lekcyjne Montessori są natychmiast rozpoznawalne. Zobaczycie dzieci pracujące niezależnie i w grupach, często ze specjalnie zaprojektowanymi materiałami do nauki; głęboko zaangażowane w swoją pracę; szanujące siebie i swoje otoczenie.
Powinno to być przygotowane otoczenie: schludne, przyjemne w wyglądzie, proste i prawdziwe, gdzie każdy element istnieje z jakiegoś powodu, aby pomóc w rozwoju dziecka. Klasa Montessori integruje dzieci w różnym wieku, które są pogrupowane w okresach 3-letnich. To w naturalny sposób sprzyja socjalizacji, szacunkowi i solidarności między nimi. Przygotowane otoczenie oferuje dziecku możliwość zaangażowania się w interesującą i dowolnie wybraną pracę, co powoduje długie okresy koncentracji, których nie należy przerywać.

Metoda Montessori
Metoda Montessori wspiera rygorystyczny, samodzielnie motywowany wzrost dzieci i młodzieży we wszystkich obszarach ich rozwoju - poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.
Dzieci pracują z konkretnymi, naukowo opracowanymi materiałami, które dostarczają im kluczy do odkrywania naszego świata i rozwijania podstawowych zdolności poznawczych. Materiały są tak zaprojektowane, aby dziecko mogło samo rozpoznać błąd i stało się odpowiedzialne za własną naukę.
Dorosły jest obserwatorem i przewodnikiem: pomaga i stymuluje dziecko całym swoim wysiłkiem. Pozwala to dzieciom działać, chcieć i myśleć samodzielnie, a także pomaga im rozwijać wewnętrzną dyscyplinę i pewność siebie.

3 Najlepsze Internetowe Szkoły Montessori na świecie

Usuń filtry