Montessorischolen

De Montessori-methode voor onderwijs werd ontwikkeld door de Italiaanse arts Maria Montessori. Deze methode legt de nadruk op onafhankelijkheid en ziet kinderen als van nature leergierig en in staat om zelf te leren in een voldoende ondersteunende en goed voorbereide leeromgeving. Het ontmoedigt sommige conventionele maatstaven van prestatie, zoals cijfers en toetsen. Montessori ontwikkelde haar theorieën begin 1900 door wetenschappelijke experimenten met haar leerlingen; de methode is sindsdien in vele delen van de wereld toegepast.

Meer