Beste Montessorischolen in Europa

Best Montessori Schools Europe

Bent u als ouder geïnteresseerd in een Montessorischool in Europa? Ontdek de beste Montessorischolen in Europa en waarom de Montessorimethode een goede optie is voor het onderwijs van uw kind.

Wat is Montessori onderwijs?
Het Montessori-onderwijs is een methode die is ontwikkeld door de Italiaanse arts Maria Montessori. Het legt de nadruk op onafhankelijkheid en ziet kinderen als van nature leergierig en in staat om zelf te leren in een voldoende ondersteunende en goed voorbereide leeromgeving. Het ontmoedigt sommige conventionele maatstaven van prestatie, zoals cijfers en tests.

Montessori omgeving
Montessoriklassen zijn onmiddellijk herkenbaar. Je ziet kinderen zelfstandig en in groepjes werken, vaak met speciaal ontworpen leermateriaal; diep betrokken bij hun werk; en respectvol voor zichzelf en hun omgeving.
Het moet een voorbereide omgeving zijn: opgeruimd, aangenaam van uiterlijk, eenvoudig en echt, waar elk element met een reden bestaat om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Een Montessori-klas integreert kinderen van gemengde leeftijden die gegroepeerd zijn in periodes van 3 jaar. Dit bevordert de socialisatie, het respect en de solidariteit tussen hen op natuurlijke wijze. De voorbereide omgeving biedt het kind mogelijkheden om zich in te zetten voor interessant en vrij gekozen werk, dat lange perioden van concentratie teweegbrengt die niet onderbroken mogen worden.

De Montessori Methode
De Montessori-methode bevordert rigoureuze, zelf-gemotiveerde groei voor kinderen en adolescenten op alle gebieden van hun ontwikkeling-cognitief, emotioneel, sociaal en lichamelijk.
Kinderen werken met concrete materialen die wetenschappelijk zijn ontworpen en die hen de sleutels verschaffen om onze wereld te verkennen en cognitieve basisvaardigheden te ontwikkelen. De materialen zijn zo ontworpen dat het kind zelf de fouten kan herkennen en verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leren.
De volwassene is een waarnemer en een gids: hij/zij helpt en stimuleert het kind met al zijn/haar inspanning. Hierdoor kunnen kinderen zelf handelen, willen en denken en ontwikkelen zij innerlijke discipline en zelfvertrouwen.

Waarom in Europa studeren?
Studenten en ouders kiezen in eerste instantie een kostschool voor meer uitdagende academische vakken. Leerlingen worden intellectueel gestimuleerd op een manier die zij op hun school nooit eerder hebben meegemaakt. Een internaat zorgt ervoor dat studenten worden ondergedompeld in een educatieve wereld waar leren centraal staat bij alle activiteiten. Een klasgrootte van 12 is het gemiddelde op de meeste internaten. Leerlingen worden aangemoedigd om na te denken en te delen. Ze nemen actief deel aan hun leerproces. Docenten wonen op de campus en zijn beschikbaar voor extra hulp na afloop van de schooldag.

Met 111.000 nieuwe doctoraten die elk jaar worden toegekend, Europa bijna twee keer zoveel doctoraten als de USA. Internaten in Europa verwelkomen al lang studenten uit andere landen. Met zijn unieke combinatie van een moderne en hoogwaardige manier van leven, gekoppeld aan een rijk historisch erfgoed, Europa biedt een studie-ervaring als geen ander.

3 Beste Montessori Online Scholen in Europa

Filters verwijderen