Beste Montessorischolen in Spanje

Best Montessori Schools Spain

Bent u als ouder geïnteresseerd in een Montessorischool in Spanje? Ontdek de beste Montessorischolen in Spanje en waarom de Montessorimethode een goede optie is voor het onderwijs van uw kind.

Wat is Montessori onderwijs?
Het Montessori-onderwijs is een methode die is ontwikkeld door de Italiaanse arts Maria Montessori. Het legt de nadruk op onafhankelijkheid en ziet kinderen als van nature leergierig en in staat om zelf te leren in een voldoende ondersteunende en goed voorbereide leeromgeving. Het ontmoedigt sommige conventionele maatstaven van prestatie, zoals cijfers en tests.

Montessori omgeving
Montessoriklassen zijn onmiddellijk herkenbaar. Je ziet kinderen zelfstandig en in groepjes werken, vaak met speciaal ontworpen leermateriaal; diep betrokken bij hun werk; en respectvol voor zichzelf en hun omgeving.
Het moet een voorbereide omgeving zijn: opgeruimd, aangenaam van uiterlijk, eenvoudig en echt, waar elk element met een reden bestaat om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Een Montessori-klas integreert kinderen van gemengde leeftijden die gegroepeerd zijn in periodes van 3 jaar. Dit bevordert de socialisatie, het respect en de solidariteit tussen hen op natuurlijke wijze. De voorbereide omgeving biedt het kind mogelijkheden om zich in te zetten voor interessant en vrij gekozen werk, dat lange perioden van concentratie teweegbrengt die niet onderbroken mogen worden.

De Montessori Methode
De Montessori-methode bevordert rigoureuze, zelf-gemotiveerde groei voor kinderen en adolescenten op alle gebieden van hun ontwikkeling-cognitief, emotioneel, sociaal en lichamelijk.
Kinderen werken met concrete materialen die wetenschappelijk zijn ontworpen en die hen de sleutels verschaffen om onze wereld te verkennen en cognitieve basisvaardigheden te ontwikkelen. De materialen zijn zo ontworpen dat het kind zelf de fouten kan herkennen en verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leren.
De volwassene is een waarnemer en een gids: hij/zij helpt en stimuleert het kind met al zijn/haar inspanning. Hierdoor kunnen kinderen zelf handelen, willen en denken en ontwikkelen zij innerlijke discipline en zelfvertrouwen.

Waarom in Spanje studeren?
Studenten die in Spanje studeren, behalen academische kwalificaties die over de hele wereld worden erkend en gerespecteerd. Spanje heeft een diverse, gastvrije en levendige samenleving die internationale studenten een unieke culturele ervaring biedt in een prachtige omgeving. Studeren in Spanje is een uitstekend traject naar wereldberoemde internationale universiteiten.

3 Beste Montessori Online Scholen in Spanje

Filters verwijderen