3 manieren om een tweetalig kind op te voeden

Deel op facebook
Deel op google
Deel op twitter
Deel op linkedin

Onderzoek uit heden en verleden is ondubbelzinnig wat de voordelen van tweetaligheid betreft. Tweetalige kinderen die hun cognitieve "spieren" trainen door voortdurend tussen twee talen heen en weer te schakelen, hebben een betere aandachtsspanne en een beter plannings-, concentratie- en probleemoplossend vermogen.

Om uw kind tweetalig op te voeden, moet u de juiste methoden toepassen, op het juiste moment en op de juiste plaats.

Tweetalige leerlingen aan École Jeannine Manuel Paris

École Jeannine Manuel heeft het leren van talen bij jonge kinderen sinds 1954 tot het kernpunt van haar aanpak gemaakt. Onze school definieert tweetaligheid als het vermogen om zich in twee talen (zoals Frans en Engels) uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk, met een aangeboren gemak en overtuigende doeltreffendheid. Als onze leerlingen afstuderen, begrijpen ze niet alleen wat mensen zeggen, maar ook wat ze echt bedoelen. Tweetalig zijn stelt onze studenten in staat om overal ter wereld te leven, te studeren, te werken en uit te blinken.

Hier zijn onze 3 aanbevelingen die uw kind van jongs af aan tweetalig kunnen maken.

Begin vroeg.

Uw kind moet zo vroeg mogelijk beginnen met het leren van de nieuwe taal. Dat begint thuis, of uw gezin nu tweetalig of eentalig is. Voor tweetalige gezinnen is een belangrijke regel dat elke ouder in zijn of haar moedertaal tegen het kind praat en geen andere taal gebruikt. Door met uw kind in uw moedertaal te lezen, legt u ook de basis voor hem of haar om later in die taal te blijven lezen, hoewel we kinderen aanraden om niet in twee talen tegelijk te leren lezen.

Onderdompeling is de sleutel

Wij raden ouders aan hun kinderen te plaatsen in een instelling waar het personeel lesgeeft in hun moedertaal, of waar veel kinderen een andere moedertaal hebben, ook de taal die u uw kind wilt laten leren. Dit is het geval bij École Jeannine Manuel waar bewust wordt geprobeerd om kinderen met Frans of Engels als moedertaal (en soms geen van beide!) in te schrijven. Onze leerlingen leren van elkaar door imitatie en interactie met hun klasgenoten.

Tweetalige leerlingen aan École Jeannine Manuel Paris

Werk op de taal en in de taal

Taalonderwijs op École Jeannine Manuel streeft ernaar het taalleerproces zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen; de inhoud van de lessen evolueert mee met de algemene vooruitgang van de leerlingen in andere vakken, vooral in het schrijven. De leerlingen evolueren van Frans of Engels als vreemde taal naar het werken in beide talen in hun andere vakken.

Volgens Jeannine Manuel, de oprichtster van onze school, is "tweetalig onderwijs veel meer dan alleen maar een nieuwe taal leren. Het gaat erom dat leerlingen zich ontwikkelen tot veelzijdige mensen, die zich bewust zijn van hun aanwezigheid in de wereld, betrokken zijn bij de geschiedenis en bereid zijn een rol te spelen in wereldzaken. In de wereld van vandaag is deze visie op onderwijs belangrijker dan ooit.


École Jeannine Manuel is een Franse, tweetalige en internationale school met campussen in Parijs, Lille en Londen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.ecolejeanninemanuel.org.

Geschreven door

Ecole Jeannine Manuel Parijs

Ecole Jeannine Manuel Paris

École Jeannine Manuel is een Franse, tweetalige en internationale K-12 school die in 1954 is opgericht met als missie het bevorderen van internationaal begrip door middel van tweetalig onderwijs aan een multiculturele gemeenschap van leerlingen. De leerlingen volgen een verrijkt tweetalig curriculum en kunnen in de elfde klas kiezen tussen het Franse traject dat leidt tot de internationale optie van het Franse baccalaureaat (Amerikaanse sectie) en het Internationale Baccalaureaat Diploma (IB).