International School Consultancy

Welcome to our world of tailor-made international school consultancy. Our dedicated educational experts unearth the most amazing locations and curate bespoke educational experiences. From international schools to special needs education, we can support and help find your best-fit international school, personalized to your family’s desires.

Na świecie istnieje ponad 12 000 szkół międzynarodowych, w których uczy się ponad 6 milionów studentów. Szkoły międzynarodowe pozostają preferowanym wyborem większości ekspatriantów, którzy szukają międzynarodowej edukacji mieszkając za granicą. W tym samym czasie wzrosło zainteresowanie lokalnych rodzin szkołami międzynarodowymi.
Znalezienie najlepszej szkoły międzynarodowej dla Państwa dziecka jest podstawą naszej pracy doradczej. Po wstępnym spotkaniu oceniającym, nasi eksperci poprowadzą Państwa przez wybór najlepszej możliwej szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie istotne szczegóły - preferowaną lokalizację, program nauczania (International Baccalaureate, brytyjski, amerykański lub inny), ulubione zajęcia pozalekcyjne, budżet i wszystko inne, co jest dla Państwa ważne.
Dajemy Ci elastyczność, aby całkowicie spersonalizować Twój program z nami, dodając te kamienie milowe, których potrzebujesz, takie jak poszukiwanie szkoły, wsparcie aplikacji, wizyty na kampusach, pełny przegląd kwalifikacji akademickich, pisanie esejów, przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkoły lub pomoc w identyfikacji obszarów mocnych i słabych stron.