Internationaal Baccalaureaat

Een van de bekendste en langst bestaande systemen van internationaal onderwijs is het International Baccalaureate (IB) curriculum. Het IB-programma werd in 1968 in Zwitserland opgericht en wordt nu op meer dan 3.000 scholen in meer dan 140 landen wereldwijd onderwezen. Het International Baccalaureate systeem is gebaseerd op een studentgerichte benadering van leren die wordt begeleid door deskundigen en de nadruk legt op zowel creativiteit als kritisch denken.

Wat maakt het International Baccalaureate Curriculum zo bijzonder?
Het International Baccalaureate curriculum is een van de meest populaire onderwijssystemen wereldwijd en is gebaseerd op goed gedefinieerde normen en houdt studenten verantwoordelijk voor hun werk. Het IB-programma is in hoge mate overdraagbaar tussen landen en wordt erkend door topuniversiteiten over de hele wereld.

Contact us today for a free consultation with one of our education advisors to get started and learn about the available schools featuring the International Baccalaureate Curriculum.

Meer