Voordelen van internationale scholen

Internationale scholen kunnen uw kind een groot aantal voordelen bieden waar openbare scholen geen toegang toe hebben. We vroegen enkele van de beste internationale scholen ter wereld wat de top voordelen zijn van internationale scholen! Laten we eens kijken wat zij te zeggen hadden.
Internationale scholen worden wereldwijd steeds populairder. Ze bieden een uniek perspectief op mondiaal onderwijs, wat belangrijk is voor kinderen die uiteindelijk zullen worden ondergedompeld in een internationale carrière of levensstijl. Internationale scholen kunnen uw kind een groot aantal voordelen bieden waar openbare scholen geen toegang toe hebben.
Internationale scholen bieden een gevarieerd curriculum en innovatieve onderwijsmethoden die leerlingen leren hoe ze zich in een steeds meer geglobaliseerde wereld kunnen handhaven. Studenten studeren niet alleen af met sterke academische vaardigheden, maar ook met kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Ze leren over verschillende culturen, talen en tradities van over de hele wereld. Deze attributen rusten hen uit voor succes op de universiteit of in een carrière in het buitenland en thuis.

Veel ouders vragen zich vaak af: wat zijn de echte voordelen van internationale scholen? Daarom hebben we deskundigen van enkele van de beste internationale scholen bijeengebracht om u te helpen begrijpen wat de echte voordelen zijn van internationaal onderwijs en of het misschien de perfecte keuze is voor uw kind. Als u overweegt om u in te schrijven op een internationale school, vindt u hier een complete gids met de beste redenen waarom het een goede beslissing voor uw gezin zou kunnen zijn.

Internationaal erkende leerplannen

Een internationaal leerplan geeft uw kinderen onderwijs en kwalificaties die wereldwijd worden erkend. Het betekent ook dat ze naadloos van de ene school naar de andere kunnen gaan als u naar een andere stad (of land) verhuist.

Een van de eerste stappen bij het kiezen van een goede school voor uw gezin is het begrijpen van het leerplan dat ze volgen. Er zijn verschillende goede opties om uit te kiezen en elk heeft geweldige voordelen voor de studenten die onder dat systeem studeren. Klik hier om meer te leren over: welk leerplan te kiezen als u meer over dit onderwerp te weten wilt komen.

Dit is een belangrijke factor bij de keuze van een school. Met een internationaal curriculum krijgen ze niet alleen onderwijs en kwalificaties die wereldwijd worden erkend, maar kunnen ze ook naadloos van de ene naar de andere school overstappen als jullie weer van stad (of land) veranderen.

Wat Top Internationale Scholen antwoorden:

Academische uitmuntendheid moet de kern zijn van een goede internationale school, zoek naar een school met een internationaal gericht curriculum. Bijvoorbeeld het International Primary Curriculum (IPC) en zoek in het voortgezet onderwijs naar een school die iGCSE en het IB Diploma programma aanbiedt. Deze kwalificaties worden wereldwijd erkend door topuniversiteiten en bereiden leerlingen voor op de toekomst, met waardevolle 21e-eeuwse vaardigheden. Kijk naar het jarenlange academische succes van een school, waar leerlingen consequent boven het Britse gemiddelde scoren in iGCSE- en IBDP-resultaten.

Meer informatie over deze school

De middelbare school is een cruciale periode voor leerlingen om zich academisch, mentaal en sociaal voor te bereiden op hun studententijd. Op Leysin American School geloven we dat een van de beste manieren waarop leerlingen op deze gebieden kunnen uitblinken en zich kunnen onderscheiden in hun college-aanvragen is door naar een internationale kostschool te gaan.

Meer informatie over deze school

International school students are able to move seamlessly from one country to another

Taalvaardigheden

Op de meeste internationale scholen is Engels de voertaal, en aangezien de leerlingen vaak uit veel verschillende landen komen, is Engels vaak de enige manier om te communiceren, zelfs buiten het klaslokaal. Dit betekent dat studenten in een echt Engels sprekende omgeving leven.

Als u in het buitenland woont, kan het leren van de plaatselijke taal van groot nut zijn voor het leerproces van uw kind, niet alleen omdat het leren van een tweede (of derde!) taal voor de hand ligt, maar ook omdat het kind zich zo volledig kan integreren in de plaatselijke cultuur.
Veel internationale scholen bieden ook wereldtalen aan, die kunnen variëren van Frans, Spaans en Duits tot Chinees en Russisch. Bovendien wordt vaak ook de officiële taal van het gastland onderwezen.
Wat Top Internationale Scholen antwoorden:

De overgrote meerderheid van de internationale scholen heeft Engels als gemeenschappelijke schooltaal. Zij richten zich op een diepgaand onderwijs in wereldtalen, maar bieden tegelijkertijd ook thuistaalprogramma's aan om de eigen taal en cultuur van de leerlingen te versterken. Het spreken van verschillende talen is essentieel om te kunnen communiceren met de rest van de wereld. "Het is goed om de perspectieven van andere mensen en andere culturen te leren kennen, en om anderen snel te leren accepteren", zegt BIS-studente Victoria uit klas 5.

Meer informatie over deze school

Enkele jaren geleden ontdekte een groep Amerikaanse onderzoekers dat in de frontale hersenkwab de representatie van tweede talen, die laat worden verworven, zich op een andere plaats bevindt dan die van moeder- of moedertalen. Wanneer de verschillende talen echter gelijktijdig en vroeg worden verworven, bevinden beide zich meestal in gemeenschappelijke gebieden van de frontale kwab.

Aangezien deze hersengebieden specifiek zijn voor gesproken taal en niet voor het begrijpen ervan, kan de verschillende plaats in de hersenen verklaren waarom late tweetaligen altijd als zodanig worden herkend, aangezien zij zich nooit, hoezeer zij ook oefenen, verbaal kunnen uitdrukken als moedertaalsprekers in hun tweede taal. Alles wijst erop dat wanneer taal laat wordt aangeleerd, zij niet langer is geïnstalleerd in de gebieden van de hersenen die daarvoor het best zijn geconditioneerd.

Het beste programma om talen te leren is dus een programma dat de taal al op jonge leeftijd introduceert in het dagelijks leven van de mensen, wat betekent dat de taal zoveel mogelijk in het gezin, op school, op het werk en in de vrije tijd wordt geïntroduceerd.

Meer informatie over deze school

In international schools, students live in a truly English-speaking environment

Globaal begrip

Door hun internationale gemeenschappen van leerlingen met veel verschillende nationaliteiten, brengen internationale scholen kinderen het begrip bij van andere culturen, nationaliteiten, religies, talen en universele waarden. Dit zal uw kinderen enorm helpen om niet alleen in hun beroepsleven, maar ook in hun persoonlijke leven succesvol te zijn.

In onze steeds meer geglobaliseerde wereld is het belangrijker dan ooit dat onze kinderen de wijdere wereld begrijpen en een mondiale mentaliteit ontwikkelen. Internationale scholen zijn mondiaal gericht en bieden leerlingen de vaardigheden en kennis die hen aanmoedigen om actieve burgers in een mondiale gemeenschap te zijn. Het zijn ook cultureel diverse ruimten waar leerlingen in contact kunnen komen met kinderen uit de hele wereld, en niet te vergeten met cultureel bewuste leraren uit veel verschillende landen.

Een mondiale vorming gaat verder dan bewustzijn en begrip van andere culturen, nationaliteiten, godsdiensten en talen, verder dan de ontwikkeling van internationale attitudes en universele waarden. Een echte mondiale vorming is gegrond in het maken van een verschil, in doelgerichte betrokkenheid en verantwoordelijke acties gericht op zorg en duurzaamheid van de planeet en haar volkeren, een holistische kijk op wereldaangelegenheden, en vreedzame samenwerking tussen naties.

Deze waarden zullen niet alleen tot uiting komen in het leerplan van een school, maar ook in het vrijwilligerswerk, de dienstverlening aan de gemeenschap en de mogelijkheden voor internationale excursies waaraan de leerlingen actief deelnemen.
Wat Top Internationale Scholen antwoorden:

Je kind zal de internationale geest voelen:
"Bavarian International School is een baken van internationaliteit en natuurlijk diversiteit. We hebben 61 nationaliteiten, 50 moedertalen en leerkrachten uit 29 verschillende landen op onze school", zegt Dr. Chrissie Sorenson, hoofd van de school van BIS. Studenten, leerkrachten en medewerkers van over de hele wereld komen samen in de zoektocht naar kennis en persoonlijke groei en vormen een gemeenschap van verrijkende diversiteit.

Meer informatie over deze school

Studenten die het voorrecht hebben te worden blootgesteld aan een breed scala van culturen en erfgoederen van over de hele wereld, krijgen een dieper begrip buiten het klaslokaal en krijgen een zeer unieke ervaring aangeboden. Een internationale opleiding levert studenten zowel persoonlijke als professionele voordelen op.

Wanneer studenten de kans krijgen om samen met klasgenoten van over de hele wereld te studeren, biedt dit hun niet alleen een opmerkelijke kans om hun mondiale en culturele bewustzijn te verbeteren, maar geeft het hun ook een expliciet voordeel bij het betreden van de wereldmarkt van vandaag.

Er is één zekerheid die herkenbaar is in de voortdurend veranderende toekomst van onze beroepsbevolking; naarmate de globalisering zich snel blijft uitbreiden, zullen toekomstige werknemers in omgevingen werken waarin zij contact moeten leggen met mensen van over de hele wereld.

Meer informatie over deze school

Het bezoeken van een internationale kostschool moedigt studenten aan om een complexer wereldbeeld aan te nemen en nieuwe culturen en landen te leren kennen door ervaring uit de eerste hand. Op LAS bestaat onze gemeenschap uit studenten uit meer dan 50 verschillende landen; deze diversiteit genereert vaak bedachtzame discussies, openheid van geest en het delen van culturen in de dagelijkse discussies in de klas. Studenten van LAS genieten ook van een reisprogramma dat hen meeneemt naar nieuwe plaatsen in Zwitserland en daarbuiten (enkele van de favoriete bestemmingen van onze studenten zijn Portugal, Zimbabwe, Cyprus en Italië).

Meer informatie over deze school

Attending an international school encourages students to take on a more complex worldview and learn about new cultures and countries through firsthand experience (Credit Photo: Leysin American School)

Academische uitmuntendheid

Academische uitmuntendheid is de kern van elke grote internationale school. Daarom bieden ze kleinere klassen en creëren ze een omgeving die de beste leerkrachten ter wereld kan aantrekken en behouden, door mogelijkheden voor professionele ontwikkeling te bieden en een wereldwijd netwerk voor leerkrachten om beste praktijken te delen.

Internationale topscholen zullen kleinere klassen aanbieden voor een betere relatie tussen de docenten en de studenten. Niet alleen kunnen de docenten zich rechtstreeks tot een kleine groep studenten richten, waardoor een band ontstaat die beter leren mogelijk maakt, maar de studenten kunnen ook gemakkelijker relevante vragen aan de docenten stellen, en betere antwoorden krijgen.

Wanneer een professor lesgeeft aan een grote klas, moet hij meestal de inhoud veralgemenen en een meer elementair beeld van de onderwerpen hebben. Hoewel dit een goede manier is om les te geven, kan het de interesse van de studenten doen afnemen en hen niet toelaten hun kennis te verdiepen over meer specifieke onderwerpen waarin ze geïnteresseerd zijn. In kleinere klassen kan de leraar echter een goed zicht krijgen op de vooruitgang van de klas en zijn lessen zo aanpassen dat er extra aandacht kan worden besteed aan onderwerpen die moeilijk liggen. Door goed in te spelen op de behoeften van een kleine klas, zijn de leerlingen beter in staat om vooruit te komen.

Wat Top Internationale Scholen antwoorden:

Veel van de voordelen van kleine scholen worden over het hoofd gezien. Natuurlijk weet iedereen dat leerlingen in kleinere klassen meer individuele aandacht krijgen, maar dat is nog maar het topje van de ijsberg als het gaat om de voordelen van het inschrijven op een kleine kostschool.

Om te beginnen hebben leerlingen minder kans om in aanraking te komen met pesterijen en negatieve kliekjes, die zich vaak op grotere scholen ontwikkelen. Verlegen leerlingen voelen zich veiliger en worden meer opgenomen en beginnen meer vertrouwen te ontwikkelen bij hun medeleerlingen.

Bovendien gaat succes hand in hand met een kleine schoolomgeving. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat de slagingspercentages veel hoger liggen op kleine scholen. Ten eerste kunnen leerlingen in een kleine leeromgeving vaak meer participeren en hun stem laten horen. In kleine klassen kunnen sterke relaties tussen studenten en docenten ontstaan, waardoor studenten zich op hun gemak voelen om risico's te nemen, zowel op academisch als sociaal gebied. Deze sterke banden kunnen ook leiden tot een betere sociaal-emotionele ontwikkeling. Studenten en ouders kunnen vaak veel regelmatiger feedback krijgen van docenten en medewerkers van de instelling. In kleine scholen kan elke leerling zich een deel van een gemeenschap voelen, omdat de interacties frequenter zijn en meer betekenis hebben.

Ouders hebben ook het voordeel dat de leerkracht van hun kind direct beschikbaar is als er problemen zijn. Gedrags- of schoolproblemen kunnen doorgaans worden aangepakt voordat ze uitgroeien tot een ernstiger probleem. In een kleine school is het voorkomen van problemen de hoeksteen.

Meer informatie over deze school

In smaller classes, teachers are able to give their full attention and guide students on topics that might be more difficult.

Buitenschoolse activiteiten

Internationale scholen bieden leerlingen veel en gevarieerde mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen buiten het reguliere curriculum. Veel internationale scholen bieden naschoolse activiteiten aan naast het basiscurriculum, zoals sport, muziek, dans, technologie en nog veel meer.

Naast het basiscurriculum worden veel naschoolse activiteiten aangeboden, zoals beeldende en uitvoerende kunsten, bijvoorbeeld koren, bands, orkesten, privé-instrumentale lessen, dans, drama, schilderen, tekenen, keramiek, handvaardigheid, design, film en fotografie. Leerlingen kunnen zich vaak opgeven voor clubs, zoals debatteren, koken, toespraak, Model United Nations, kritisch denken en nog veel meer.
Internationale scholen bieden studenten vele en gevarieerde mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen buiten het reguliere curriculum. Gedurende het hele jaar kunnen internationale scholen verschillende academische reizen en uitstapjes aanbieden, naar omliggende regio's of zelfs naar verre landen. Deze reizen worden door de scholen zeer gewaardeerd, omdat zij belangrijke ervaringen buiten de klas bieden, die enorm nuttig zijn voor de teambuilding van de leerlingen. Dit zijn ervaringen die de studenten in een traditionele schoolomgeving hoogstwaarschijnlijk niet zullen krijgen aangeboden.
Naast schoolreizen moedigen internationale scholen lichamelijke fitheid en een gezonde levensstijl sterk aan. Studenten kunnen lid worden van sportteams om het op te nemen tegen andere scholen, en er wordt een grote verscheidenheid aan andere recreatieve sporten aangeboden om aan alle interesses tegemoet te komen. internationale topscholen bieden vaak meer dan 30 verschillende sporten aan om uit te kiezen. Niet-competitieve sporten geven studenten de kans om een verscheidenheid aan sporten uit te proberen en hun vaardigheden te ontwikkelen in een gastvrije en positieve sfeer.
Wat Top Internationale Scholen antwoorden:

Is uw kind een toneelkoning of debatkoningin? Internationale scholen bieden uitgebreide naschoolse activiteitenprogramma's aan, zoals sportwedstrijden, uitzonderlijk kunstonderwijs, buitenactiviteiten, eco-projecten of Model United Nations. Buitenschoolse programma's openen vele deuren - ze kunnen de schoolprestaties verbeteren, de lichamelijke gezondheid bevorderen en een veilige, gestructureerde omgeving bieden voor kinderen van werkende ouders.

Meer informatie over deze school

Vooruitstrevende scholen kiezen ervoor naschoolse programma's centraal te stellen in hun onderwijsaanbod. De American International School - Wenen biedt 25-30 naschoolse activiteiten per semester aan. Met meer dan 25 jaar ervaring in het aanbieden van ASA's, is AIS een leider in innovatieve programmering. De AIS-activiteiten bieden gemiddeld 500 leerlingen van de kleuterklas tot en met de achtste klas per jaar een brede waaier aan activiteiten die zijn ontworpen om een veelzijdig kind te betrekken en er voordeel uit te halen. De lessen variëren van kunst en wetenschappen (tekenen, striptekenen, ballet, techniek, coderen, vreemde talen) tot sport en muziek (basketbal, taekwondo, tennis, zwemmen, gitaar, strijkinstrumenten).

Meer informatie over deze school

International schools provide students with many and varied opportunities to develop new skills and experiences beyond the regular curriculum. (Credit Photo: Leysin American School)

Fantastische faciliteiten

Internationale scholen zijn goed uitgerust en beschikken meestal over de modernste technologie. Internationale studenten houden van hun schoolomgeving omdat ze er veel mogelijkheden krijgen om hun passies voor leren en vaardigheden te verkennen via een goed gepland leerplan.

Traditionele klaslokalen hebben vaak een leerkracht vooraan staan, bij een bord, met de stoelen en tafels van de leerlingen naar voren gericht. Deze opstelling bevordert in de eerste plaats een door de leraar geleide les. Internationale scholen stappen daar nu steeds meer van af. De opstelling van de klaslokalen bevordert samenwerkend leren en schept talrijke mogelijkheden voor discussies en reflectie op het eigen leerproces. Sommige scholen kunnen zelfs verschillende leerstijlen ondersteunen, met comfortabele hoeken voor zelfstandig denken, lezen en nadenken, in evenwicht met ruimtes voor teamwerk.

Wat Top Internationale Scholen antwoorden:

Mondiaal onderwijs opent de deur naar een mondiale, technologische wereld Mondiale burgers moeten over kritische denkvaardigheden en technologische kennis beschikken om deel te kunnen nemen aan de wereldwijde gemeenschap van lerenden. Internationale scholen zijn ontworpen om effectieve en bevorderlijke leeromgevingen te zijn; klaslokalen en laboratoria zijn uitgerust met de modernste onderwijstechnologie. Scholen zoals de Bavarian International School bieden 1:1 device programma's, deep learning, en technologisch opgeleide leraren en medewerkers om technologie te integreren in de dagelijkse praktijk, het lesgeven en het leren.

Meer informatie over deze school

International schools can support different learning styles (Credit Photo: Regents International School Pattaya)

Wereldwijd netwerk

Leerlingen van internationale scholen ontwikkelen een levenslang netwerk van vrienden en contacten uit de hele wereld, die hen zowel sociaal als professioneel kunnen helpen bij hun toekomstige pogingen.
Het opbouwen van internationale relaties is een verrijkende en levensverbeterende ervaring die studenten voor altijd bij zal blijven. Hoe groter het netwerk, hoe groter de kans dat ze worden blootgesteld aan opwindende professionele kansen in zowel werkomgevingen als sociale bijeenkomsten rond wereldgebeurtenissen of culturele gebruiken waar ze nog geen deel van uitmaken!
Wat Top Internationale Scholen antwoorden:

Leerlingen van internationale scholen ontwikkelen een levenslang netwerk van vrienden en contacten over de hele wereld, die hen in de toekomst op sociaal en professioneel vlak kunnen helpen. Nadat LAS-studenten zijn afgestudeerd, worden ze automatisch lid van ons uitgebreide alumni-netwerk, waardoor ze de kans krijgen om stage te lopen of mentor te worden, maar ook om deel te nemen aan LAS-reünies over de hele wereld.

Meer informatie over deze school

International friends and connections are an essential part in creating a network for future career or social endeavors (Credit Photo: Bavarian International School (BIS))

Levendige gemeenschappen

Voor ouders en leerlingen bieden internationale scholen levendige gemeenschappen die samenwerken om internationaal onderwijs te bieden. Ouders hebben er ook baat bij hun eigen gemeenschap te vinden en nieuwe vrienden te ontmoeten.

Wanneer u zich aansluit bij de gemeenschap van een internationale school, wordt u plotseling omringd door mensen zoals u, die voor soortgelijke uitdagingen hebben gestaan, soortgelijke ervaringen delen en u en uw levensstijl begrijpen. U en uw kinderen krijgen de kans om andere expatfamilies te ontmoeten en tijd met hen door te brengen. Ook het schoolpersoneel kan zich inleven in de situatie van uw kind en is bedreven in het helpen van nieuwe leerlingen om zich te vestigen.
Wat Top Internationale Scholen antwoorden:

Wij hebben een moeder die haar kinderen heeft ingeschreven gevraagd ons uit te leggen waarom zij voor een internationale school heeft gekozen:

De internationale gemeenschap

(Een voor mij deze keer.) Het was belangrijk om een gemeenschap te vinden die me kon steunen bij de overgang van Groot-Brittannië naar Duitsland. Van hulp bij het boodschappen doen, tot leren waar ik schoolschoenen kon kopen, of leren dat ik mijn naam op de brievenbus moest zetten, anders zou ik nooit post ontvangen! Bij ISD is er een welkomstcomité voor nieuwe gezinnen, mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen op school, koffietafels voor de verschillende klassen, vertegenwoordigers van de meeste landen en nog veel meer.

Meer informatie over deze school

Parents are able to take part in the community events, be involved with their children's education and make new friends (Credit Photo: The American International School · Vienna)

Wij hopen dat u in deze lijst, waarin alle voordelen van internationaal onderwijs worden opgesomd, voldoende hulp hebt gevonden om u te helpen beslissen of een internationale school al dan niet de juiste keuze is voor uw gezin.

Onthoud dat er geen goede of foute keuze is als het gaat om het kiezen van een onderwijstraject voor uw kinderen - elk gezin moet uitzoeken wat het beste werkt voor hen en hun doelen in het leven.

Als u nog twijfelt om een beslissing te nemen, moedigen wij u aan contact met ons opnemen zodat ons team deskundig advies kan geven dat specifiek op uw behoeften is afgestemd.

Wat heb jij beslist en waarom? Laat het ons weten door hieronder een reactie achter te laten!

Met de deelname van de volgende scholen
Dit artikel is geschreven met de medewerking van internationale topscholen wereldwijd. Aarzel niet om contact met hen op te nemen als u meer informatie wilt of als u hun mening wilt horen over hoe het zou moeten! Klik op elk logo hieronder voor meer informatie:
Leysin American School in Switzerland
Regents International School Pattaya
Bavarian International School (BIS)
Eurocolegio Privado Internacional Casvi
Merrick Preparatory School
The American International School · Vienna
International School of Düsseldorf

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *