Amerykański program nauczania

Amerykański program nauczania związany jest z systemem edukacji w Stanach Zjednoczonych i ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w amerykańskim systemie uniwersyteckim i nie tylko.

Co sprawia, że amerykański program nauczania się wyróżnia?
Szkoły, które stosują amerykański program nauczania, oferują szereg kursów mających na celu wykształcenie dobrze zaokrąglonych uczniów z naciskiem na pomoc uczniom w odkryciu ich mocnych stron i wykorzystaniu ich indywidualnych talentów w pełni.

Amerykański model edukacji opiera się na kreatywności, krytycznym myśleniu i interakcji społecznej, szczególnie we wczesnych klasach, i wprowadza coraz bardziej rygorystyczne standardy w miarę postępów uczniów w kolejnych klasach.

Skontaktuj się z nami już dziś na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców edukacyjnych, aby rozpocząć naukę i dowiedzieć się o dostępnych szkołach z amerykańskim programem nauczania.

Więcej