Welk leerplan is het beste voor mijn kind?

Zo'n cruciale beslissing. Ouder zijn is de belangrijkste baan die je ooit zult hebben, en de meest onmisbare. Ouders maken gebruik van hun kennis van het verleden om de weg naar de toekomst te wijzen, en geven hun zonen en dochters de achtergrond die ze nodig hebben om vooruit te komen en hun weg te vinden in een steeds veranderende wereld.

Tegen die achtergrond is het gemakkelijk te begrijpen waarom het kiezen van het juiste leerplan zo'n cruciale beslissing is. Als ouder weet u dat de opleiding van uw kind het belangrijkste is dat u kunt doen om hun toekomst veilig te stellen, maar u weet ook dat uw zoon of dochter een individu is, en dat er niet één juiste aanpak is om een kwaliteitsvolle opleiding te krijgen.

No matter which option you ultimately choose for your child, you can move forward with confidence, knowing that you have examined each curriculum and made a smart choice for the education of your child.

Wat zijn de beste leerplannen?

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste curricula wat ze te bieden hebben:

IB Internationaal Baccalaureaat

De Internationaal Baccalaureaat curriculum takes a student-centered approach to learning, allowing learners a level of independence designed to foster their creativity and help them learn more effectively. A typical English class in an International Baccalaureate program might include a comparison of two great novels, one ancient and another more contemporary. Through the comparison, students can learn more deeply and gain a better understanding of the language and its history.

Dit leersysteem wordt aangeboden in duizenden scholen over de hele werelden het heeft veel populariteit verworven bij zowel studenten als hun ouders. De Internationaal baccalaureaat curriculum stelt hoge eisen en houdt leerlingen verantwoordelijk voor hun werk, wat resulteert in een goed opgeleide groep jonge mensen die klaar zijn om de wereld aan te kunnen. Hier zijn een aantal belangrijke punten van het International Baccalaureate Curriculum.

- Meer informatie over het IB Internationaal Baccalaureaat
- Ontdek de beste IB-scholen ter wereld

Amerikaans Curriculum

Zoals de naam al aangeeft, is de Amerikaans Curriculum wordt meestal geassocieerd met onderwijs in de Verenigde Statenhoewel een aantal internationale scholen dit populaire leersysteem hebben overgenomen. In sommige opzichten is de term Amerikaans leerplan enigszins misleidend, aangezien de Verenigde Staten de afzonderlijke staten momenteel een grote mate van flexibiliteit laten over wat de leerlingen in hun districten leren en hoe zij worden onderwezen.

Dat betekent dat kwaliteitsnormen en resultaten van plaats tot plaats kunnen verschillen, waarbij leerlingen in rijkere districten vaak sneller vooruitgang boeken dan hun armere tegenhangers. Ondanks zijn beperkingen heeft het Amerikaanse leerplan toch heel wat te bieden. Hier zijn enkele belangrijke conclusies van het Amerikaanse Curriculum model.

Zoek Amerikaans Curriculum

- Ontdek de beste Amerikaanse scholen in de wereld
– Learn more about the American Curriculum

Brits leerplan

De Brits leerplan is ook bekend als het National Curriculum voor Engeland, en dit onderwijssysteem legt de nadruk op creativiteit, kritisch denken en flexibiliteit. Tegelijkertijd omvat het Britse leerplan een reeks meetbare en haalbare doelstellingen, die elk zijn ontworpen om voort te bouwen op wat voorafging en de leerling voor te bereiden op zijn toekomstige werk.

Door de focus op doelen en prestaties zorgt het Britse curriculum ervoor dat zowel ouders als kinderen begrijpen welke vooruitgang ze boeken. Hierdoor kan elke leerling zijn of haar volledige potentieel bereiken. Hier volgen een paar belangrijke lessen uit een van de populairste onderwijsvormen ter wereld.

Brits leerplan
Brits leerplan

- Meer informatie over het Britse leerplan
- Ontdek de beste Britse scholen in de wereld

Frans leerplan

Zoals de naam al aangeeft, vindt het Franse leerplan zijn oorsprong in Frankrijk. Toch heeft het succes van de Franse leerstijl ervoor gezorgd dat het Franse leerplan zich tot ver buiten zijn geboorteland Frankrijk heeft kunnen verspreiden. Tegenwoordig heeft het Franse leerplan zijn weg gevonden naar scholen over de hele wereld, waaronder veel vooruitstrevende onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten.

The origins of the French Curriculum date back to the 1789 revolution, which overthrew the rule of kings and introduced the principles of democracy to the French people. In modern France education is both free and compulsory, and the system of learning is firmly based on the principles of the French Curriculum. These principles include a dedication to academic freedom and independent learning, as well as the principles of neutrality and a secular approach to the education of young people. Here are some key takeaways for parents considering the Frans leerplan voor hun kinderen.

- Ontdek de beste Franse scholen in de wereld

Indisch curriculum

There are two distinct versions of the Indian Curriculum, and it is important to make a distinction between the two. The two variants of the Indian Curriculum are known as the Central Board of Secondary Education (CBSE) and Council for the Indian School Certificate Examination (CISCE).

The CBSE curriculum was developed and designed by the National Council of Educational Research and Training in New Delhi. This type of Indian Curriculum focuses on preparing students for the All India CBSE Secondary Schools Exam, a key requirement for success in the new Indian Economy. This critical examination takes place when students are 16 years of age. The CBSE also prepares students from the All India Senior School Certificate Exam at age 18.

Unlike the CBSE, the CISCE version of the Indian Curriculum is designed to prepare students for the Indian School Certificate (ISCE) examination, which takes place in secondary school, and the Indian School Certificate (ISC) exam, which takes place in the final year of schooling. Both variants of the Indian Curriculum can be valuable, and choosing between the two is not always easy. Here are some key takeaways from the Indian approach to education.

Indisch curriculum vinden

Hoe moet ik kiezen?

De opvoeding van uw kinderen is uw belangrijkste rol als ouder, en dat betekent dat u de tijd moet nemen om de verschillende benaderingen van het leren te evalueren en te leren kennen. Elk land heeft zijn eigen systeem ontwikkeld om zijn kinderen op te voeden, en de lange staat van dienst van de verschillende onderwijsprogramma's biedt structuur voor ouders die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle opvoeding voor hun eigen kinderen.

Zoals bij elke beslissing is de beste manier om een leerplan voor uw zoon of dochter te kiezen, uzelf te onderwijzen en alles te leren wat u kunt. Er bestaat geen uniforme aanpak voor de opvoeding van kinderen, en het kind dat het in het ene onderwijssysteem goed doet, doet het in het andere misschien niet zo goed.

Het komt erop aan de behoeften van uw eigen zoon of dochter te begrijpen en een leerplan te vinden dat het best beantwoordt aan hun behoeften, interesses en talenten.