Kunnen internationale scholen conflicten in de wereld verminderen?

St. John's Internationale School in Waterloo, België een enquête gehouden over het onderwerp internationale scholen en conflicten in de wereld. De stelling luidde:

Denkt u dat er minder conflicten in de wereld zouden zijn als alle kinderen een internationale schoolervaring zouden hebben?

Kunnen internationale scholen icoon-wereld-scholen-2De context van de vraag was of de wereld een betere plaats zou zijn als alle kinderen tijd konden doorbrengen in een internationale schoolomgeving, waar zij leren andere godsdiensten, overtuigingen en meningen te respecteren terwijl zij elkaar proberen te begrijpen en vriendschap sluiten met kinderen van alle verschillende achtergronden en overtuigingen.De enquête leverde 162 reacties op, waarvan in totaal 86% (140 mensen) "ja" antwoordden op de enquêtevraag. Hier volgen enkele van de opmerkingen van respondenten:

Ik geloof dat een van de belangrijkste dingen die de wereld nog beter zou maken, is als kinderen een persoonlijk begrip zouden krijgen van hun waarde, hun sterke kanten en hun doel. Als je eenmaal door middel van programma's hebt begrepen dat je onbetaalbaar bent, dat de beslissingen die je neemt ertoe doen en dat je leven een groot doel heeft - dan begin je je negatieve gedragspatronen in te dammen en anderen ook als waardevol te zien.

De open omgeving van een internationale school maakt begrip voor verschillende culturen zonder conflicten mogelijk en moedigt kinderen aan verder te kijken dan kleur en godsdienst om individuen te beoordelen.

Kinderen en jonge volwassenen de kans geven te ervaren dat we meer op elkaar lijken dan dat we van elkaar verschillen, zou zeker een positieve invloed hebben. Op St. John's is de verwachting van respect voor culturele verschillen een belangrijke factor. Ik geloof ook dat een onderdeel van minder conflicten de ontwikkeling van vaardigheden is, waaronder training in gevoeligheid en conflictoplossing. St. John's is een school die positieve resultaten nastreeft en dat definieert met internationale blootstelling met liefde en vriendelijkheid als kern.

Ik geloof dat mensen onverdraagzaam zijn tegenover andere mensen door een gebrek aan kennis, een internationale schoolomgeving geeft ons een verbazingwekkende hoeveelheid kennis en inzicht in andere culturen en religies.

Het feit dat kinderen met verschillende culturen, godsdiensten en taalachtergronden samen studeren en werken aan gemeenschappelijke doelstellingen is even belangrijk en krachtig als de verwerving van programma-inhoud en individuele vaardigheden. Het effect op hen als toekomstige volwassenen is verstrekkend en diepgeworteld. Dit is de schoonheid en de vreugde van een werkelijk internationale onderwijservaring.

Hoewel het zeker niet realistisch is te verwachten dat elk kind toegang zal hebben tot een internationale schoolopleiding, toont het wel het belang aan van cultureel begrip en respect. Dit proces verloopt natuurlijker op een school waar vele nationaliteiten, religies, culturen en geloofsovertuigingen vertegenwoordigd zijn. Naarmate het aantal internationale scholen in alle delen van de wereld blijft groeien, hopen wij dat de afgestudeerden van internationale scholen over de hele wereld leiderschapsfuncties op zich zullen nemen die bijdragen tot een vreedzamere wereld.