The Best German Schools in Silicon Valley

German Schools are very popular in Silicon Valley. Discover Best German Schools in Silicon Valley.

Why choosing a German School in the Silicon Valley?

Szkoły niemieckie oferują w wielu krajach na całym świecie kształcenie według niemieckich standardów. W szkołach tych dzieci z Niemiec i uczniowie z innych krajów mogą uzyskać niemieckie lub międzynarodowe kwalifikacje. Większość z tych szkół oferuje programy dwujęzyczne i nie tylko zapewnia i poszerza wiedzę akademicką i umiejętności językowe, ale także kładzie duży nacisk na wymianę międzykulturową i promuje partnerstwo ze szkołami w Niemczech. Wszystkie kwalifikacje niemieckich szkół za granicą są znane na całym świecie z ich wysokich standardów. Niemieckie szkoły za granicą są otwarte nie tylko dla dzieci Niemców pracujących za granicą, ale także dla uczniów z innych krajów i kultur. Szkoły te oferują różnorodne kwalifikacje, takie jak niemiecka "Abitur", międzynarodowa Abitur (DIAP), Międzynarodowa Matura (IB) lub Dwujęzyczna Matura Międzynarodowa (BIB). Z poniższej listy dowiesz się, jakie są najlepsze szkoły niemieckie za granicą! Większość niemieckich szkół za granicą to szkoły dwujęzyczne. W tych szkołach dzieci mogą uzyskać świadectwo ukończenia szkoły niemieckiej. Zapisanie dziecka do szkoły niemieckiej oznacza dla niego niezwykłą szansę zanurzenia się w kulturze niemieckiej podczas życia i doświadczania życia za granicą!

Best German Schools in Silicon Valley

Usuń filtry