Hoe krijg ik een Canadese studietoelating: Do's en Don'ts

Elk jaar verwelkomt Canada meer dan een half miljoen buitenlandse studenten van over de hele wereld. Het proces van het aanvragen van een studievergunning verschilt sterk van land tot land en daarom hebben wij een aantal basis do's en don'ts opgesteld voor het proces van het aanvragen van een studievergunning.

CANADESE STUDIEVERGUNNINGEN AANVRAGEN: DO'S

Canadian-Study-Permits-do's-don'ts--fulford-academy-01

  • DO- Controleer of je een studievergunning nodig hebt of niet

Buitenlanders moeten een studievergunning aanvragen voor een programma dat in totaal meer dan zes maanden duurt aan een aangewezen onderwijsinstelling (DLI) in Canada. Om voor deze vrijstelling van studievergunning in aanmerking te komen, moet het volledige programma binnen zes maanden of minder worden voltooid.

Leerlingen op kleuterschoolniveau (kleuterschool), leerlingen die een cursus van algemeen belang volgen en afstandsleerprogramma's hebben geen studievergunning nodig.

  • DO Zorg ervoor dat uw school gemachtigd is om internationale studenten in te schrijven.

Immigration has a list of Designated Learning Institution (DLI) which are eligible to accept international students. All primary and secondary schools in Canada are designated learning institutions.

  • DO - Aantonen dat je over voldoende middelen beschikt om in Canada te studeren.

Idealiter dient u een kopie van uw bankafschriften van de afgelopen vier maanden over te leggen, maar er bestaan ook alternatieve methoden om de toereikendheid van de fondsen aan te tonen.

  • DO - Zorg ervoor dat je een Canadese voogd hebt als je een minderjarig kind bent

In het geval van een minderjarig kind (gewoonlijk jonger dan 18 jaar) moet de ambtenaar ervan overtuigd zijn dat er adequate regelingen zijn getroffen voor de verzorging en ondersteuning van het kind terwijl het in Canada is, indien het minderjarige kind niet door ten minste één ouder wordt vergezeld.

CANADIAN STUDY PERMITS APPLICATION DON'TS

Canadian-Study-Permits---fulford-academy-03

  • NIET - een verkeerde voorstelling geven

Een verkeerde voorstelling van zaken is een ernstige zaak. Vertel altijd de waarheid om ernstige problemen te voorkomen.

  • NIET - het proces van het aanvragen van een studievergunning licht opvatten

Officers are flooded with applications and sadly, yours is only one of so many. Visa Officers do not have a lot of time to review your application thoroughly, therefore you should not leave it to the Officer to make assumptions. Provide all required documents in a concise way to ensure you can address any concerns a visa officer may have.

  • NIET DOEN - De kans grijpen om naar Canada te komen om je studievergunning in het land zelf aan te vragen

De procedure voor het rechtstreeks aanvragen van je eerste studievergunning vanuit Canada is beperkt tot een paar uitzonderingen. Je moet altijd nagaan of je je studievergunning van binnen Canada kunt aanvragen voordat je hierheen komt.

Written By Guest Contributor and Legal Partner of Fulford Academy: Marc-Andre Ranger. With over 18 years of immigration experience, Marc-Andre Ranger is a Partner at Immetis Juridische Diensten waar hij alle tijdelijke immigratiezaken van het bedrijf behandelt.