Zalety dwujęzycznej edukacji w szkole podstawowej

Dzisiaj możemy podróżować prawie wszędzie na świecie w ciągu jednego dnia. Informacje są natychmiast przekazywane we wszystkich językach. Dwujęzyczność a co za tym idzie, wielojęzyczność stała się koniecznością.

Obejrzyj wideo


Na stronie Ecole Internationale Montgomerystudenci korzystają z edukacja dwujęzyczna and learning in both English and French from an early age. In primary school, the curriculum is bilingual for all students, while in secondary school we continue the bilingual programme, but there is also a possibility of a full programme in English. This enables the students to acquire a variety of language skills and to become aware of the world around them.

Mastering two languages enhances thinking skills, facilitates the integration of complex concepts, and makes it easier to understand different cultures and ways of thinking. Numerous studies show that bilingual learners have a better memory capacity and greater mental flexibility. They perform better at school than monolinguals.

Biegłe posługiwanie się kilkoma językami jest istotnym atutem w świecie pracy. Na otwartym rynku, takim jak Unia Europejska, umiejętność posługiwania się kilkoma językami jest dużym atutem przy szukaniu pracy i integracji jako emigrant.

Wreszcie, dwujęzyczność promuje komunikację z innymi i szacunek dla różnic między ludźmi. Osoba dwujęzyczna będzie miała większą swobodę w docenianiu różnic kulturowych i porównywaniu ich.