Waarom diversiteit en inclusie in de klas belangrijk zijn

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

De leiders van morgen creëren

Diversity and inclusion – which means including those from different cultural, geographic, religious and socioeconomic backgrounds, with differing physical abilities, ages, sex, gender expression and orientation – are undeniably positive things. Studies blijkt ook dat zij de resultaten op allerlei manieren en voor allerlei mensen verbeteren. Bijvoorbeeld, een studie uit 2006 bleek dat het opnemen van vrouwen in het topmanagement tot een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsresultaten leidde, en dat bedrijven die innoveerden het nog beter deden wanneer vrouwen deel uitmaakten van de leiding.

We weten dat het opnemen van meer verschillende mensen en perspectieven in klaslokalen ook voordelen oplevert voor leerlingen. Wanneer zij de kans krijgen om samen te werken en te leren met een breder scala aan mensen, creëert dat rijke, horizonverbredende ervaringen - een sleutel tot succes in onze steeds meer geglobaliseerde wereld.

Diversiteit en inclusie door online leren

Online leren allows students to connect from anywhere, and that brings a diversity unseen in traditional classrooms. Students can virtually mingle with people of different cultural, religious and socioeconomic backgrounds, not to mention physical ability, geographic location, sex, age, gender and orientation. This broad world view offers every student a raft of benefits, both in the short-term and for the rest of their lives.

Dit zijn slechts enkele van die voordelen.

Betere leerresultaten

With diverse voices in the mix, individual students can see a problem from multiple perspectives, opening their minds to new possibilities. An in-depth review of dozens of studies on diversity conducted by De Century Foundation, een in New York gevestigde denktank, found that different perspectives can create positive learning outcomes. Those outcomes, where students make connections with new ideas, can have benefits that reflect well beyond graduation.

Onderzoekers hebben aangetoond dat de blootstelling van leerlingen aan andere leerlingen die anders zijn dan zijzelf, en de nieuwe ideeën en uitdagingen die deze blootstelling met zich meebrengt, leidt tot betere cognitieve vaardigheden, waaronder kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Leerlingen kunnen [ook] beter leren omgaan met volwassenheid in een steeds diverser wordende samenleving - een vaardigheid die werkgevers waarderen - als zij naar diverse scholen gaan.

Deze positieve punten zijn vooral duidelijk wanneer ze gecombineerd worden met een op discussie gebaseerde leerbenadering, zoals gebruikt in CGA klaslokalen. Dit betekent dat leerlingen wordt gevraagd meningen te geven en ernaar te luisteren, die vervolgens worden uitgedaagd en bediscussieerd.

Cognitieve vaardigheden en kritisch denken = innovatie

Sociaal diverse groepen zijn innovatiever than homogeneous groups. The presence of diversity in an online ‘classroom’ allows students to consider perspectives and opinions beyond those already formed. People with different backgrounds exchange new information, but more significantly, just interacting with diverse people helps group members think more clearly, consider alternative viewpoints and work harder at reaching agreement. The journey to that agreement promotes decision-making, creativity, problem-solving and innovation.

Diversiteit bevordert volwassenheid

Online studeren met mensen van verschillende achtergronden bereidt studenten voor op de moderne wereld van diversiteit. Hoe jonger ze deze ervaring kunnen opdoen, hoe gemakkelijker studenten zich zullen aanpassen en volwassen zullen worden, zodat ze de beroepsbevolking niet alleen met kwalificaties binnenkomen, maar ook met het vermogen om mensen van allerlei pluimage te waarderen en met hen samen te werken. Zij zullen een grote voorsprong hebben op leerlingen die in een traditionele schoolomgeving alleen maar met een homogene groep te maken hebben gehad. Grote werkgevers zijn steeds meer op zoek naar sollicitanten die de diversiteit op de werkplek met gratie en rijpheid tegemoet kunnen treden.

Zesennegentig procent van de grote [Amerikaanse] werkgevers zegt dat het belangrijk is dat werknemers zich op hun gemak voelen bij het werken met collega's, klanten en/of cliënten met verschillende culturele achtergronden.

Wells, Fox, en Cordova-Cobo

Studenten voorbereiden op mondiaal burgerschap

Leren in een online, diverse omgeving bevordert politiek bewustzijn, burgertrots en betrokkenheid bij de gemeenschap. Studenten die hun blikveld hebben verruimd en nauw hebben samengewerkt met mensen met een heel andere achtergrond dan de hunne zijn zich meer bewust van ongelijkheden en de wetten die hen in stand houden. Zij nemen burgerschap serieuzer en zijn eerder geneigd betrokken te raken bij overheidsprocessen, zodat zij kunnen werken aan resultaten waarbij een breder scala van mensen betrokken is.

Creativiteit door verscheidenheid

Het werken met mensen van allerlei pluimage kan de geest van een student openen voor alternatieve manieren van kijken en denken over een probleem. Studies hebben een duidelijk verschil aangetoond in de creativiteit en de prestaties van groepen studenten. De groepen met de grootste diversiteit presteerden veruit het best, omdat dit soort uitwisseling een diepgaand, heilzaam effect heeft op cognitie en probleemoplossing. Hoe meer ideeën studenten te horen krijgen, hoe creatiever ze zijn, en een veelheid aan ideeën komt uit een zeer diverse groep.

Voorbereiding op internationaal onderwijs

The best way for a student to succeed at international study is to attend a diverse, online school environment. Exposure to students of other races and cultures, various religions and socio-economic levels, all genders and sexualities and a range of abilities can well prepare a young person for the transition to international education.

Diversiteit en inclusie ontwikkelen frisse jonge geesten

Nu de wereld kleiner wordt en we online met allerlei soorten mensen kunnen praten en werken, is het belangrijker dan ooit dat we onderwijs aanbieden dat een zo breed mogelijke diversiteit omvat. Op die manier kunnen jonge, frisse geesten groeien en zich ontwikkelen, niet alleen buiten de muren van een traditionele school, maar ook buiten het beperkte denken van een enkele gemeenschap en in de wijde wereld.

Diversiteit en inclusie in klaslokalen ontwikkelen beter denken en meer creativiteit bij zowel kansarme als bevoorrechte leerlingen. Zij komen naar voren als betere, meer volwassen burgers, klaar om hun kennis te verbreden en de problemen van de wereld aan te pakken.

CGA omvat momenteel studenten uit 21 landen. Wilt u de geest van uw student verbreden met inclusieve, diverse online studies? Praat eens met Crimson Global Academy vandaag.

Geschreven door

Crimson Global Academy

Crimson Global Academy

CGA is an online high school, connecting students with top faculty in small, virtual classrooms. Students join global peers, studying the A-Level, AS-Level, International GCSE curriculum as well as the Advanced Placement (AP) qualification. We are synchronous. Our small, virtual classrooms are ‘live’ no matter where you live in the world, 24 hours a day, 7 days a week.