Komen studenten van kostscholen in Zwitserland in aanmerking voor de Zwitserse nationaliteit?

Hoewel internationale studenten welkom zijn in ZwitserlandStudenten die van overzee komen, komen niet in aanmerking voor het Zwitserse staatsburgerschap. Studenten moeten dezelfde naturalisatieprocedure ondergaan als andere buitenlanders als ze staatsburger willen worden.

Hoe kan een student Zwitsers staatsburger worden?

Als een student van een Kostschool in Zwitserland burger wil worden en geen directe familiebanden heeft met Zwitserland De betrokkene moet ten minste tien jaar in het land hebben gewoond alvorens het staatsburgerschap aan te vragen, hetzij door huwelijk, hetzij door bloedverwantschap. Elk jaar dat de betrokkene tussen zijn achtste en achttiende jaar in het land heeft gewoond, telt echter als twee jaar, maar de betrokkene moet wel ten minste zes jaar daadwerkelijk in het land hebben gewoond.

Personen die het staatsburgerschap aanvragen, moeten niet alleen een bepaalde tijd in het land hebben doorgebracht, maar ook een nationale taal op minimaal B1-niveau beheersen en een schriftelijk niveau van A2 hebben. Studenten die een nationale taal leren terwijl zij zijn ingeschreven in een kostschool in Zwitserland kunnen dit misschien sneller bereiken.

Personen die een aanvraag voor Zwitserse naturalisatie indienen, hebben een verblijfsvergunning "C" nodig voordat zij hun aanvraag kunnen indienen. Mensen met een strafblad of die van een uitkering leven, kunnen geen verblijfsvergunning "C" krijgen, wat betekent dat zij het naturalisatieproces niet zullen kunnen voltooien.

Buitenlanders die met een Zwitsers staatsburger trouwen, kunnen een aanvraag indienen voor een versneld staatsburgerschap, maar ze moeten zich aan de wet houden, goed geïntegreerd zijn en geen interne of externe bedreiging vormen voor de Zwitserse veiligheid. Er zijn geen aanvullende eisen van gemeenten en kantons, maar zij kunnen wel in beroep gaan tegen het besluit over het staatsburgerschap.

Onderwijs kan helpen bij naturalisatie

Hoewel studenten alleen op grond van hun status als student niet in aanmerking komen om Zwitsers staatsburger te worden, kunnen zij uiteindelijk toch het staatsburgerschap verkrijgen als zij een nationale taal leren en voldoende tijd als ingezetenen in het land doorbrengen. Inschrijven als student in Zwitserland op een Zwitserse kostschool kan een geweldige manier zijn om je reis naar het staatsburgerschap te beginnen, als je geduldig en ijverig te werk gaat. Tijdens het proces kunnen toekomstige aanvragers ook meer vertrouwd raken met dit land tijdens hun tijd hier als student, wat de overgang naar het staatsburgerschap verder kan vergemakkelijken.