Wat is een IB Wereld School?

What is and IB World School?

IB-wereldscholen zijn onderwijsinstellingen die hun leerlingen cursussen van het Internationaal Baccalaureaat (IB) aanbieden. IB programma's werden voor het eerst in 1968 opgericht door onderwijzers in Genève, Zwitserland. IB wereldscholen zijn bevoegd om cursussen te geven, die vallen onder zes categorieën van het IB curriculum.

Opleiders zijn verplicht om nauw samen te werken met een IB adviseur voordat zij hun school kwalificeren als een IB wereldschool. Het proces houdt in dat scholen een aanvraag indienen om zich kandidaat te stellen, waarin wordt beschreven hoe de school zich inzet om aan de IB wereldschool standaards te voldoen, samen met wettelijke school documentatie en een specificatie van de begroting. De school dient de relevante documenten in bij IB en betaalt inschrijfgeld. Het IB team werkt vervolgens met de school samen om feedback te geven op de aanvraag en ondersteuning te bieden gedurende de gehele kandidatuur. Scholen moeten gedurende deze periode een jaarlijks kandidaatstellingsgeld betalen.

Tijdens de kandidaatstelling krijgen scholen consultatie van het IB team door middel van een vast aantal sessies op afstand en bezoeken ter plaatse. Aan het eind van de kandidaatsperiode wordt door het IB team een uitgebreid rapport opgesteld, waarin wordt beoordeeld in hoeverre een school gereed is voor toelating tot de IB wereldschool. Zodra een kandidaat school klaar is, wordt een aanvraag voor autorisatie ingediend bij het IB om het proces af te ronden.

Zodra de aanvraag is aanvaard, zal het IB een verificatiebezoek aan de school brengen door ervaren onderwijzers van het IB-onderwijskundig netwerk (IBEN). Het verificatiebezoek wordt gevolgd door een gedetailleerd verslag van de bevindingen van het team. Als er geen verdere zaken zijn die moeten worden aangepakt, geeft de directeur-generaal van het IB-team de onderwijsinstelling toestemming om les te geven in alle relevante IB-vakken.

Scholen die erkend zijn door de IB international board worden officieel erkend als IB wereldscholen.

De strikte aanvraagprocedure van IB garandeert dat aan strenge internationale normen wordt voldaan, ongeacht waar een wereldschool is gevestigd. In 2020 zijn er meer dan 5.000 IB-wereldscholen in meer dan 150 landen.