Top Montessori Online Scholen in de Wereld

Best Montessori Online Schools Worldwide

Nu studenten, ouders en opvoeders de waarde van online onderwijs beginnen in te zien, kiezen meer en meer scholen ervoor om online te gaan. Kijk eens wat online Montessori scholen tot een goede keuze maakt!

Wat is Montessori onderwijs?
Het Montessori-onderwijs is een methode die is ontwikkeld door de Italiaanse arts Maria Montessori. Het legt de nadruk op onafhankelijkheid en ziet kinderen als van nature leergierig en in staat om zelf te leren in een voldoende ondersteunende en goed voorbereide leeromgeving. Het ontmoedigt sommige conventionele maatstaven van prestatie, zoals cijfers en tests.

Montessori omgeving
Montessoriklassen zijn onmiddellijk herkenbaar. Je ziet kinderen zelfstandig en in groepjes werken, vaak met speciaal ontworpen leermateriaal; diep betrokken bij hun werk; en respectvol voor zichzelf en hun omgeving.
Het moet een voorbereide omgeving zijn: opgeruimd, aangenaam van uiterlijk, eenvoudig en echt, waar elk element met een reden bestaat om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Een Montessori-klas integreert kinderen van gemengde leeftijden die gegroepeerd zijn in periodes van 3 jaar. Dit bevordert de socialisatie, het respect en de solidariteit tussen hen op natuurlijke wijze. De voorbereide omgeving biedt het kind mogelijkheden om zich in te zetten voor interessant en vrij gekozen werk, dat lange perioden van concentratie teweegbrengt die niet onderbroken mogen worden.

De Montessori Methode
De Montessori-methode bevordert rigoureuze, zelf-gemotiveerde groei voor kinderen en adolescenten op alle gebieden van hun ontwikkeling-cognitief, emotioneel, sociaal en lichamelijk.
Kinderen werken met concrete materialen die wetenschappelijk zijn ontworpen en die hen de sleutels verschaffen om onze wereld te verkennen en cognitieve basisvaardigheden te ontwikkelen. De materialen zijn zo ontworpen dat het kind zelf de fouten kan herkennen en verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leren.
De volwassene is een waarnemer en een gids: hij/zij helpt en stimuleert het kind met al zijn/haar inspanning. Hierdoor kunnen kinderen zelf handelen, willen en denken en ontwikkelen zij innerlijke discipline en zelfvertrouwen.

Top 3 Montessori Online Scholen in de Wereld

Filters verwijderen