The Danish Efterskole concept

Udostępnij na facebook
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin

The efterskole is a unique one-of-a-kind school concept. But what is it? How does this school differ from other schools? And how did this school tradition originate? This type of school is known for its focus on transformative development of young people, its value of enlightenment rather than formal education, and is today becoming increasingly popular internationally. Read more about where and how it was established and how Ranum Efterskole College nawiązuje do tej tradycji.

Dania

Dania, officially the Kingdom of Denmark, is a Nordic country in Northern Europe. Denmark, which is the southernmost of the Scandinavian countries. It consists of a peninsula, Jutland, and an archipelago of 443 named islands, with the largest being Zealand, Funen and the North Jutlandic Island. The islands are characterised by flat, arable land and sandy coasts, low elevation and a temperate climate. Denmark lies southwest of Sweden and south of Norway and is bordered to the south by Germany. The Kingdom of Denmark is constitutionally a unitary state comprising of Denmark and the two autonomous territories in the North Atlantic Ocean: the Faroe Islands and Greenland. Denmark has a total area of 42,943 km2 as of 2020 and the total area including Greenland and the Faroe Islands is 2,210,579 km2. Denmark has a population of 5.83 million and is a thriving democratic culture and society shaped by its Nordic traditions and strong welfare system where all citizens have equal rights to social security, health and education. Denmark is often referred to as one of the world’s best places to live due to the high level of equality, trust and freedom – and not to forget one of the happiest countries in the World.

Dania jest najbardziej wysuniętym na południe krajem Skandynawii, zamieszkałym przez 5,83 mln osób, o kwitnącej kulturze demokratycznej i społeczeństwie ukształtowanym przez nordyckie tradycje i silny system opieki społecznej.

Despite its relatively small size, Denmark has throughout history managed to reinforce its position in the World as a country where great inventions, creativity, art and ‘hygge’ have sprung from. Who do not remember the great fairytales from the mind of Hans Christian Andersen, recognise brands such as LEGO, MÆRSK or Pandora, or maybe even seen the great wings of the Vestas wind mills that are part of the renewable energy that covers over a 1/3 of Denmark’s electricity consumption produced by wind power?

Renewable energy covers over a 1/3 of Denmark’s electricity consumption produced by wind power

Dania jest idealnym punktem wyjścia dla młodych ludzi, którzy chcą poznać kulturę, dziedzictwo i język Skandynawii, a jednocześnie kontynuować międzynarodową edukację w Europie.

Its location in Northern Europe and its many connections to other European countries and the rest of the world, offers many opportunities for further exploration and continuation of studies.

The Danish Efterskole Concept

Duńska efterskole została założona w 1851 r. przez Kristena Kolda w oparciu o idee edukacyjne słynnego duńskiego poety i księdza N. F. S. Grundtviga (1783-1872), który założył duńskie szkoły ludowe. Idee edukacyjne Grundtviga polegały raczej na zapewnieniu "oświecenia na całe życie" niż formalnego szkolenia zawodowego. Grundtvig chciał, aby szkoły wzbudzały w uczniach zrozumienie samych siebie i swojego miejsca w życiu. Narracja i "żywe słowo" otrzymały uprzywilejowaną pozycję, którą wcześniej przyznawano książkom, a nauczyciele mieli inspirować uczniów poprzez rozmowy o życiu, historii, poezji i mitologii. Podczas gdy Grundtvig zakładał, że szkoła ludowa będzie przeznaczona dla dorosłych, Kold chciał dotrzeć do młodych ludzi w okresie dojrzewania. Dziś, 150 lat później, efterskole nadal są przeznaczone dla uczniów w wieku 14-17 lat, a ponad 30 000 uczniów uczęszcza każdego roku szkolnego do jednego z 260 efterskole w Danii.

Duńska efterskole została założona w 1851 roku przez Kristena Kolda w oparciu o idee edukacyjne słynnego duńskiego poety i księdza N. F. S. Grundtviga (1783-1872).

The Efterskoles in Denmark has changed quite significantly since the first founded by Kold and they differ from each other in terms of what they can offer young people. Nevertheless, the efterskoles will all share the key values of focussing on both the student’s educational and personal development. The efterskoles are today still based on the idea of combining academic learning with “life-learning” as a preparatory tool for all aspects of life, as well as facilitating an understanding of “the individual in a community”. Solidarity, community and unity are key concepts within the Danish efterskole. It is inherent in the culture of many efterskoles, that they be a reflection of societal diversity and thus shall offer a variety of opportunities for personal, professional and cultural development. 

Wolność efterskole 

W porównaniu ze szkołami publicznymi szkoła wyższa ma znaczną swobodę w zakresie np. wyboru przedmiotów, metod nauczania i podejścia do edukacji. Różnią się one w zależności od orientacji politycznej, religijnej lub pedagogicznej szkoły. Swobodę w efterskole zapewniają znaczne dotacje państwowe zarówno dla szkół, jak i dla uczniów.

Ranum Efterskole College jest jednym z największych Efterskole w Danii i znajduje się w malowniczym Himmerland w Danii na kampusie szkolnym o powierzchni 20.000 m2.

Relacje nauczyciel-student 

Jedną z rzeczy, które są wyjątkowe w efterskole jest relacja nauczyciel-uczeń. Nauczyciel jest odpowiedzialny zarówno za nauczanie, jak i nadzór poza godzinami pracy szkoły. Oznacza to, że nauczyciele i uczniowie są razem przez cały dzień, od momentu obudzenia się do momentu pójścia spać. To często tworzy bliskie, osobiste i nieformalne relacje między uczniami i nauczycielami.

Stowarzyszenie Efterskole w Danii (Efterskoleforening) wydało bardzo pouczającą publikację krótki film o Efterskole.

Jedną z rzeczy, które są wyjątkowe w efterskole jest relacja nauczyciel-uczeń.

Ranum Efterskole College

Ranum Efterskole College jest jedną z największych szkół Efterskole w Danii i znajduje się w malowniczym Himmerland w Danii na kampusie szkolnym o powierzchni 20.000 m2, z 4 domami mieszkalnymi, obiektami sportowymi, terenami zielonymi i wieloma innymi. Szkoła oferuje duńskie 9 i 10 klasy, 20+ międzynarodowych przedmiotów Cambridge IGCSE, 60+ przedmiotów pozalekcyjnych oraz 3 podróże studyjne dookoła świata. Szkoła posiada różne poziomy akademickie w ramach każdego przedmiotu, co daje możliwość indywidualnego profilu nauczania.

Ranum Efterskole College wydział międzynarodowy

Rok z widokiem na wzmocnienie zrozumienia międzykulturowego

Ranum Efterskole College believes that interacting with other cultures will ultimately strengthen students’ personal development and give them a stronger sense of being an individual in a global society – For this reason, the school travel 3 times during each school year to destinations around the world and invite teachers and young people from abroad to come to the school. Ranum Efterskole College is very much aware of being a part of an interconnected global society. Due to this, the school believes that tolerance and acceptance are essential in facilitating an intercultural understanding, and that curiosity and open-mindedness are key elements in establishing 21st century competencies.

450 nowych przyjaciół

Społeczność integracyjna, uczenie się i demokracja uczestnicząca

Ranum Efterskole College is founded on the philosophies of ‘Inclusive Community and Learning’ and ‘Participatory Democracy’. The school believes it to be their prime objective to provide a framework in which students and teachers in unity contribute to the development of school curricula and activities.
Cel ten, między innymi, zapewnia zrozumienie wspólnoty, demokracji i odpowiedzialności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego i umiejętności uczniów. Rezultat jest często widoczny, między innymi w szerokiej gamie przedmiotów pozalekcyjnych i zajęć oferowanych w szkole, ponieważ nowe przedmioty są cały czas rozwijane we współpracy między uczniami i nauczycielami - przedmioty takie jak restauracja koralowców, cheerleading, Greenfingers, żeglarstwo, by wymienić tylko kilka.

Przykład "demokracji uczestniczącej"; Uczniowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy dla naszej zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej w Chennai w Indiach, po tym jak dowiedzieli się więcej o ich projekcie i celu.

Pełny program międzynarodowy

Szkoła rozpoczęła swój pełny program międzynarodowy 7 lat temu, a wyniki tylko potwierdziły zapotrzebowanie na szkołę o kierunku międzynarodowym. 45 uczniów wzięło udział w programie międzynarodowym w latach 2013-14 i okazało się to takim sukcesem, że liczba międzynarodowych studentów szybko wzrosła do 189 w 2017 roku, gdzie od tego czasu i każdego roku utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, reprezentując ponad 20 różnych krajów.

Ranum Efterskole College posiada silną sieć i współpracuje ze szkołami i globalnymi instytutami edukacyjnymi z całego świata. Wśród partnerów są międzynarodowe organizacje, takie jak Cambridge Assessment International Education, Nordic Network of International Schools, American Fields Service (AFS), ECIS, UNESCO i The Duke of Edinburgh Award.

Międzynarodowy program edukacyjny szkoły kładzie nacisk na dyskusję i wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zarówno nauczanie w kraju, jak i podróże zagraniczne przygotowują uczniów do dyskusji i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie.


Zespoły taneczne i medialne współpracujące przy produkcji filmowej

SPOTKAJ SIĘ ZE STUDENTEM

Wing Yin Yeung, Hongkong.

"Większość moich kolegów z klasy w Hongkongu wybiera studia w krajach anglojęzycznych, takich jak Anglia, Ameryka, Australia itp. Ja jednak chciałam studiować w kraju nieanglojęzycznym. Pomyślałam, że fajnie byłoby nauczyć się nowego języka i poznać inną kulturę, dlatego wybrałam studia w Danii. Wybrałam Ranum Efterskole College, ponieważ jest to międzynarodowa szkoła z internatem i szkoła zapewnia wiele zajęć i możliwości nauki poza lekcjami. W ciągu roku organizowane są trzy wycieczki, podczas których miałam okazję zastosować techniki i wiedzę akademicką, której nauczyłam się na zajęciach, co naprawdę poszerzyło moje horyzonty.

I met people from all over the world and made life-long friendships at Ranum. I can now have a minor conversation in Danish with my friends and my host family. My favourite Danish words are “hygge” and “fællesskab” (community). I really love the concept of “hygge”. The Danes know how to enjoy being together and life in general. That is what “hygge” is all about.

Nauczyciel i uczniowie ściśle współpracują nad projektem

Ranum Efterskole College is definitely different from other schools, because it provides you with a huge amount of opportunities to learn and explore yourself. You will find new interests. You will have a close relationship with the teachers and friends, because you spend every day with them. You will find a second family and home.

Po fantastycznym roku spędzonym w Ranum nie waham się polecić innym, aby przyjechali do Ranum Efterskole College!"

Napisane przez

Ranum Efterskole College

Ranum Efterskole College

Ranum Efterskole College jest duńską i międzynarodową szkołą z internatem położoną w malowniczym West Himmerland w Północnej Jutlandii w Danii. Każdego roku ponad 450 studentów w wieku od 14 do 17 lat z 28 różnych krajów decyduje się spędzić 1-2 lata w Ranum Efterskole College, aby realizować swoje cele. Szkoła oferuje szeroki zakres przedmiotów i zajęć, takich jak 20+ przedmiotów Cambridge IGCSE, 60+ przedmiotów pozalekcyjnych i 3 podróże studyjne po całym świecie!

Czytaj dalej