Kształtowanie sukcesu szkół międzynarodowych

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku szkół międzynarodowych, zarówno w Tajlandii, jak i na całym świecie, częstym zjawiskiem jest utrzymywanie się kadry nauczycielskiej i wielu dyrektorów szkół na stanowisku tylko przez dwa lata. Konkurencyjny rynek stwarza możliwości dla nauczycieli z całego świata, ale w rezultacie może prowadzić do dużej rotacji pracowników w wielu szkołach.


Z kilkoma szefami St. Andrews International Schools in Thailand (Cognita Group of schools) accumulating over 45 years’ experience, and having recently celebrated the 10, 15 and 20 years’ Long Service of over 50 members of staff, St. Andrews International Schools group is challenging these odds with a fine balance: a group with a lower staff turnover averaging 4-6 years tenure, as well as a stable leadership team who contribute to the continuation of a school’s ethos, direction and teaching excellence.

Oto cztery powody, dla których uważamy, że taka stabilność wśród kadry kierowniczej (a co za tym idzie, dłuższa kadencja pracowników) jest ważna:

1.  Continuation of the school’s culture and ethos

The essence of any particular school is only what it is because of the culture and ethos that the staff and students live and breathe. When this is defined and continuously embedded into the school, it can serve as a touchpoint for the future development of the school, its’ community and, inevitably, the happiness of its students.

2. Realizacja wizji szkoły

W badaniu przeprowadzonym w brytyjskich szkołach niezależnych przez Education Development Trust zaobserwowano, że wśród skutecznych liderów i dyrektorów istnieje większe prawdopodobieństwo, że pracownicy poprą i zaakceptują jasny kierunek i wizję szkoły. Ten niezbędny element, w połączeniu z długoletnimi dyrektorami, którzy kierują wdrażaniem, gwarantuje, że wizja i przyszły kierunek będą mogły być zrealizowane. 

3. Szerokie rozwijanie relacji

Dyrektorzy szkół są filarami społeczności szkolnej i odgrywają kluczową rolę w integrowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców. Zaufany i długoletni dyrektor stanie się znajomą twarzą i symbolem stabilności wśród rodziców, wspomagając zadowolenie klientów i zwiększając retencję uczniów. 

Podobnie, znajomość społeczności szkolnej i jej otoczenia, jaką niesie ze sobą długi staż pracy, stwarza dyrektorom i pracownikom szkoły szerokie możliwości integracji i współpracy z innymi szkołami, firmami i organizacjami charytatywnymi. Takie partnerstwo stwarza większe możliwości działania i współpracy na rzecz społeczności uczniowskiej i rodzicielskiej.

4. Szkoła, w której szczęście rodzi sukces

Z. Chadżajewa: "Bez zaufania i szacunku na wysokim poziomie pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej, osiągnięcia uczniów i ich zadowolenie są zawsze zagrożone".

Staff who feel supported by and confident in their leadership and the vision for the school are more likely to believe in what the school stands for and to be happy within their role. If staff feel confident in the ability and knowledge of their Head, innovative ideas will flow, resulting in enhanced learning experiences for all students. Trusted Heads will create happy staff, happy students and a happy school.

Krótko mówiąc, długoletni zespół przywódców może zapewnić i dostarczyć jasną wizję, jednocześnie zaszczepiając kulturę, która pielęgnuje szczęśliwych pracowników i odnoszących sukcesy uczniów. Zwiększają się możliwości współpracy, rozwijania pomysłów i wyrażania siebie, co tworzy środowisko, w którym uczniowie mogą się doskonalić i odkrywać swoje pasje, a jednocześnie być prawdziwymi sobą. W końcu, czyż nie jest to dokładnie to, co wszystkie szkoły starają się osiągnąć?