Wycieczka dla seniorów: Salzburg Barok

Stare Miasto w Salzburgu jest czasami nazywane "Rzymem Północy" i "Klejnotem Baroku" z powodu silnego wpływu, jaki epoka baroku wywarła na architekturę.

Nasz starszy kurs humanistyczny studiował ten okres przez ostatni tydzień i był gotowy do oceny w identyfikacji elementów sygnalnych architektury barokowej. Czy jest lepszy sposób na sprawdzenie ich wiedzy na temat pilastrów, łamanych frontonów, dzielonych fasad i podwojonych kolumn niż udanie się do centrum miasta i bezpośrednie ich zidentyfikowanie?

Obserwuj, jak przenoszą się z barokowej fasady na fasadę i doświadczaj fascynującego piękna tego ekstrawaganckiego okresu architektury dekoracyjnej.