Stypendia dla młodych i utalentowanych uczniów Akademeia High School

Udostępnij na facebook
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin

Akademeia High School ma na celu wspieranie wybitnie uzdolnionej młodzieży poprzez stypendia. Nawet jedna piąta naszych studentów kwalifikuje się do stypendiów, co tworzy zróżnicowaną grupę studencką. Akademeia dysponuje internatem dla studentów spoza Warszawy.

Zapraszamy wszystkich zmotywowanych, pracowitych i ambitnych młodych naukowców oraz studentów osiągających wybitne wyniki w nauce do zgłaszania się do Akademickiego Konkursu Stypendialnego Akademeia lub do Akademickiego Konkursu Stypendialnego Art&Design. Termin składania wniosków on-line upływa w niedzielę, 28 lutego 2021 r.

KONKURS AKADEMICKI

Istnieją dwa etapy Konkurs Akademicki:

I ETAP

 • Składanie wniosków online
 • Przegląd wniosków przez Komisję Stypendialną

II ETAP

 • Weekend przyjęć stypendialnych (testy, wykłady uniwersyteckie, indywidualne spotkania z naszymi wykładowcami i Komisją Stypendialną)
 • Decyzje końcowe

Stypendium polega na całkowitym lub częściowym finansowaniu nauki w naszym liceum.

Kierunki studiów stypendystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego:

 • Nauki przyrodnicze, Uniwersytet w Cambridge
 • Matematyka, Uniwersytet w Cambridge
 • Biochemia, University College London

KONKURS PLASTYCZNY I PROJEKTOWY

Strona Konkurs plastyczny i projektowy obejmuje dwa etapy:

I ETAP

 • Składanie wniosków online
 • Przegląd wniosków przez Komisję Stypendialną

II ETAP

 • 2-dniowy warsztat obejmujący wykonanie zadania (projekt kreatywny)
 • Weekend przyjęć stypendialnych (testy, wykłady uniwersyteckie, indywidualne spotkania z naszymi wykładowcami i Komisją Stypendialną)
 • Decyzje końcowe
Stypendia Akademeia High School
Stypendia Akademeia High School

Stypendia obejmują całkowite lub częściowe zapewnienie środków finansowych na naukę w naszym liceum.

Napisane przez

Akademeia High School

Akademeia High School

Akademeia High School jest prywatną szkołą średnią z internatem, oferującą brytyjski program nauczania iGCSE i A Level, przygotowującą uczniów do studiów na najlepszych uniwersytetach na świecie. Oferujemy młodym ludziom połączenie doskonałości akademickiej, zajęć pozalekcyjnych i indywidualnej opieki duszpasterskiej, aby pomóc im rozwinąć talenty, pasje i umiejętności życiowe oraz zapewnić jak najlepsze przygotowanie do życia zarówno na uniwersytecie, jak i po jego zakończeniu.