Rola edukacji w przygotowaniu nowego pokolenia młodych ludzi

Udostępnij na facebook
Udostępnij na google
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin

W ciągle zmieniającym się, współczesnym świecie edukacja ma do odegrania fundamentalną rolę w przygotowaniu nowego pokolenia młodych ludzi, którzy będą w stanie w znaczący sposób kształtować naszą przyszłość i prowadzić nasze społeczeństwa do sprostania globalnym wyzwaniom i potrzebom. Krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, zdolność adaptacji, przywództwo, wielozadaniowość i praca zespołowa są wielokrotnie wymieniane przez wiodących ekspertów w dziedzinie edukacji i rynku pracy jako najbardziej poszukiwane cechy w dzisiejszym świecie. Akademeia High School To właśnie te podstawowe umiejętności rozwijamy w naszych uczniach poprzez uznawane na całym świecie kursy GCSE i A Levels w połączeniu z naszymi własnymi programami pozaszkolnymi.

Uczniowie mogą do nas dołączyć na czteroletni lub dwuletni program (odpowiednik klas 3-4 w polskich liceach). Doskonałość akademicka jest w sercu szkoły, a nasi studenci osiągają coraz wyższe oceny z roku na rok od czasu naszego powstania, z 85% ocen A-A* przyznanych w 2020 roku we wszystkich przedmiotach A Level. Aby umieścić to w kontekście, najlepsze uniwersytety na całym świecie, w tym Oxbridge i Ivy League, wymagają ocen A*A*A - A*AA. Ale edukacja to znacznie więcej niż tylko oceny. Chodzi o czerpanie przyjemności z nauki i doskonalenie się. To, co staramy się zaszczepić w naszych uczniach, to pragnienie, aby zawsze iść dalej, oraz wiara w to, że nie ma żadnych ograniczeń co do tego, co mogą osiągnąć, jeśli będą ciężko pracować i podejdą do nauki we właściwy sposób. Kluczem do tego jest pasja do przedmiotu i w tym przypadku opieramy się na dwóch podstawowych czynnikach: po pierwsze, na naszym wybitnym wydziale - nauczycielach, którzy posiadają prawdziwą wiedzę w swoich dziedzinach i których entuzjazm dla ich przedmiotu jest zaraźliwy. Po drugie, sama natura programu nauczania A Level, który oferujemy, daje studentom swobodę skupienia się tylko na tych przedmiotach, które są ich największą pasją w ostatnich dwóch latach szkoły średniej. Nie jest tajemnicą, że człowiek jest zawsze lepszy w czymś, jeśli naprawdę to lubi, i właśnie ten fakt wykorzystujemy.

Odporność, autonomia i pewność siebie to cechy charakteru, które rozwijają się z czasem w odpowiednim środowisku i przy odpowiednim wsparciu. Tych cech nie można po prostu nabyć w odosobnieniu, lecz rozwija się je poprzez doświadczenie i wiarę we własne możliwości; zdolność do zdobywania i krytycznego przetwarzania nowej wiedzy, umiejętność poznania i pracy ze swoimi mocnymi i słabymi stronami, a także odwagę do podejmowania nowych wyzwań i możliwości. Nad tym właśnie pracują z naszymi uczniami nauczyciele Akademeia High School, mentorzy i zespół zajmujący się dobrostanem uczniów. Mocno wierzymy w moc autorefleksji: tylko dzięki samowiedzy uczniowie mogą naprawdę rozwijać się jako uczniowie i ludzie.

Żyjemy w niepewnych i trudnych czasach, a pandemia ograniczyła nasze możliwości podróżowania. Nie podważyła ona jednak znaczenia międzynarodowego, globalnego spojrzenia czy współpracy. Z tego powodu, międzynarodowa edukacja jest nadal kluczowa dla przyszłego sukcesu. Nasi studenci zdobyli miejsca w niektórych z najlepszych instytucji na całym świecie, w tym NYU, Columbia, Duke i liberal arts colleges w USA, Oxford, Cambridge, UCL, LSE, Imperial College i wiele innych w Wielkiej Brytanii, a Bocconi, Esade, UvA, Eindhoven i Rotterdam w Europie kontynentalnej. Stale rozszerzamy nasz program przygotowujący do studiów, zawsze kierując się zasadą, że studenci muszą czerpać radość i prawdziwą naukę z tego procesu.

Kolejnym kluczem do sukcesu jest nauka poprzez doświadczenie. Zapewniamy naszym studentom szeroki wachlarz możliwości, jednocześnie dbając o to, by byli wyposażeni w umiejętności, które pozwolą im z nich skorzystać. Niezależnie od tego, czy chodzi o to, aby stać się lepszym mówcą publicznym, zarządzać projektem, czy nawiązywać kontakty, umiejętność współpracy z innymi i wiedza, czego naprawdę chce, pochodzi z doświadczenia różnych kontekstów. Dlatego wspieramy naszych studentów stażami i projektami badawczymi w prywatnych firmach i instytutach publicznych w ramach naszego programu rozwoju osobistego. W ostatnich dwóch latach szkoły, uczniowie realizują swoje zainteresowania poza klasą poprzez szereg projektów pozaszkolnych i praktyk zawodowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. W ten sposób zapewniamy, że uczniowie widzą wartość w tym, co robią i biorą odpowiedzialność za własny rozwój.

Doskonałe oceny i wspaniałe miejsca na uniwersytetach to dwa wskaźniki sukcesu naszych uczniów. Jednak najbardziej cieszymy się, gdy uczeń pod koniec pobytu u nas mówi nam, że naprawdę rozwinął się jako osoba i jest dumny z tego, kim się stał.

Przyszłość edukacji leży w mocy jednostki do realizacji własnego potencjału, a my wierzymy, że nasza szkoła zapewnia idealne środowisko dla tego procesu.

Napisane przez

Akademeia High School

Akademeia High School

Akademeia High School jest prywatną szkołą średnią z internatem, oferującą brytyjski program nauczania iGCSE i A Level, przygotowującą uczniów do studiów na najlepszych uniwersytetach na świecie. Oferujemy młodym ludziom połączenie doskonałości akademickiej, zajęć pozalekcyjnych i indywidualnej opieki duszpasterskiej, aby pomóc im rozwinąć talenty, pasje i umiejętności życiowe oraz zapewnić jak najlepsze przygotowanie do życia zarówno na uniwersytecie, jak i po jego zakończeniu.