Jak pomóc dzieciom lepiej zarządzać ich czasem

How do we teach children time management?
Udostępnij na facebook
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin

Kiedy rodzice wymieniają cele, jakie mają dla swoich dzieci, bardzo często jeden z nich w jakiś sposób odnosi się do zarządzania czasem. Zdolność do kończenia zadań na czas (lub kończenia ich w ogóle), wiedza, ile czasu poświęcić na daną czynność i bycie przygotowanym przed wyznaczonym terminem to tylko niektóre z istotnych umiejętności, których opanowanie może być wyzwaniem nawet dla dorosłych.

Ostatecznie chcemy, aby nasze dzieci potrafiły zarządzać swoim czasem, aby były bardziej efektywne i zredukowały stres. Jeśli zauważysz, że Twoje dzieci mają problemy z zarządzaniem swoim czasem, poniższe wskazówki mogą okazać się pomocne.

Wskazówki, jak nauczyć dzieci zarządzania czasem

Zarządzanie czasem to ważna umiejętność, której dzieci muszą się nauczyć.
Zarządzanie czasem to ważna umiejętność, której dzieci muszą się nauczyć.
  •  To zaczyna się od Ciebie - Im lepiej zorganizujesz swój dzień, tym łatwiej będzie Twoim dzieciom przyswoić sobie te same nawyki. Jak wygląda Twoja poranna rutyna? To, jak dobrze przygotowujesz się do zmian i zarządzasz czasem w domu, odbije się również na poziomie organizacji Twoich dzieci.
  • Zapewnij dużą ilość wizualizacji - Wspólne tworzenie planu lekcji może być bardzo korzystne. W sieci można znaleźć wiele szablonów, jeśli szukamy inspiracji. Coś kolorowego, z preferowanym tematem lub schematem kolorystycznym może zachęcić uczniów do częstszego korzystania z niego, szczególnie w przypadku młodszych dzieci. Do planu lekcji można również włączyć tabele nagród, aby wzmocnić pozytywne zmiany w umiejętności zarządzania czasem.  
  • Najpierw praca, później zabawa - Daj dzieciom do zrozumienia, że odpoczynek i zabawa następują po zajęciu się swoimi obowiązkami. Nie tylko będą czerpać więcej radości z zabawy, ale nauczą się też, jakie priorytety należy ustalać.
  • Rozdzielanie zadań – If you know your child has a lengthy project or an assignment that will require lots of time and energy, it might help to break the homework into smaller tasks so that it doesn’t seem as overwhelming or unattainable. Ideally, students should get a break after about thirty to forty-five minutes of concentrating on work.  
  • Bądź wspierający - Badania wykazały, że pochwała opisowa jest znacznie skuteczniejsza w modyfikowaniu zachowań niż krytyka, dezaprobata czy gniew. Zajmie im to trochę czasu. 
  • Be consistent - Im bardziej przewidywalna jest rutyna w domu, tym bezpieczniej czują się dzieci i tym lepiej mogą zaplanować swój dzień. 
  • Poproś o pomoc – Although asking for help can be daunting you can always reach out and discuss your concerns with someone from the school.
  • Nagradzaj dobre zarządzanie czasem - Kiedy Twoje dzieci wywiązują się ze swoich zadań, nagradzaj je w jakiś sposób. Na przykład poprzez przyznanie im dodatkowych przywilejów.
  • Naucz samodzielności – When we are teaching young adults or teens how to manage their time it is important that we give them the responsibility of doing so. Constantly questioning your child about homework, revision, and timetables can often come across as nagging and discourage them. Also, they may become reliant on you double-checking all of their work and take a back seat. Once you have established a way for them to manage their time better, schedule a time once or twice a week where you check in with them. This will give them an opportunity to discuss things that worked and things that didn’t.

Przede wszystkim, nauczanie zarządzania czasem wymaga dużo cierpliwości. Pamiętaj, że nie ma szybkich rozwiązań i że wiele można się nauczyć metodą prób i błędów, aż Ty i Twoja rodzina dowiecie się, co działa dla Was najlepiej. Innymi słowy, właściwe zarządzanie czasem jest umiejętnością na całe życie. 

Przydatne linki:

 
Doradcy BIS Abu Dhabi

Napisane przez

The British International School Abu Dhabi

The British International School Abu Dhabi

The British International School Abu Dhabi offers a welcoming family community with the highest quality learning opportunities as part of our Global Campus. At The British International School Abu Dhabi, your child will grow as a confident, caring individual, whilst developing the skills and attitudes required to be successful in our constantly evolving international world.