Global Perspectives: The lessons we learned from attending the World Economic Forum

This January, Surval students were invited to attend the World Economic Forum in Davos. As world leaders and activists were discussing issues such as Ending Modern Slavery, and Our Disposable Society, our students noted recurrent themes and enduring understandings that they can apply to their experience here at Surval. The following are four key takeaways which schools should look to in preparing students for innovation and leadership.

Odwaga
Paneliści w sesji Power of Youth skupili się na nieustraszoności młodych ludzi oraz na tym, że ich nieustępliwość i gotowość do podejmowania ryzyka i mobilizowania innych jest siłą, którą należy wspierać i rozwijać. W świecie, który historycznie nie doceniał i chronił swoje dzieci, ruchy takie jak March for our Lives odwróciły scenariusz, nasuwając pytanie, jak szkoły mogą wspierać odwagę i wytrwałość w następnym pokoleniu?

Empatia
This was perhaps the most persistent theme throughout the conference as panelists and speakers emphasized the need for people to look after each other and our world better as we tackle the issues of the 21st century. At Surval we teach a broad global curriculum, encourage social enterprise, and ensure students have rich and diverse experiences in order to foster this sense of empathy which is so crucial.

Autentyczność
Panellists in the Digital Safety for Youth forum stressed the need for young people to be socially responsible in the digital world. They stressed that in addition to being kind, it’s important to be your authentic self as you look to make meaningful connections and build relationships. As social media is pushing companies to be more transparent for communications, the workforce will greatly need people who are practiced in building connectivity in authentic ways.

Implikacje dla edukacji
WEF pokazał uczniom Surval poprzez doświadczenia z pierwszej ręki, że nasz świat potrzebuje innego rodzaju przywództwa. Naszym zadaniem, jako ich nauczycieli, jest skupienie się na holistycznym uczeniu się i zapewnieniu naszym uczniom dostępu do zasobów i doświadczeń, które będą dalej rozwijać te cechy.