Kształcenie na odległość dla uczniów szkół podstawowych w Montverde Academy

Sposób, w jaki kształcenie jest zapewniane, zmienił się drastycznie w obliczu COVID-19. Podczas gdy nauczanie na odległość lub online było częścią wielu programów uniwersyteckich i college'owych, stało się ono dominującą metodą dostarczania wiedzy, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniom w każdym wieku. Montverde Academy przesunęła się, by oferować zarówno kształcenie osobiste, jak i na odległość, aby zapewnić wszystkim uczniom od zerówki do ostatniego roku dostęp do metody nauczania, która najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Planując powrót do szkoły we wrześniu tego roku, istniejący program nauczania został zmodyfikowany na potrzeby kształcenia na odległość. Nauczyciele w Akademii Montverde skrupulatnie poprawiali plany lekcji, aby utrzymać zaangażowanie uczniów w odpowiedni sposób, szczególnie tych uczących się na odległość, ponieważ nie ma prawdziwego programu nauczania, który łączyłby naukę w klasie i na odległość w edukacji elementarnej. Wykorzystali zasoby takie jak iPad i SWIVL w połączeniu z wyborem oprogramowania, aby stworzyć efektywne środowisko nauczania, w którym uczniowie będą mogli się rozwijać.

"W świetle COVID-19, dostosowaliśmy nasze procedury i program nauczania, aby zmienić sposób nauczania," powiedziała pani Meristell Shackelford, dziekan niższej szkoły.

Byliśmy bardzo chętni do współpracy, mieszaliśmy klasy, przyjmowaliśmy gości i pracowaliśmy razem, co teraz nie jest możliwe. Wszyscy zachowali pozytywne nastawienie i nadal pracujemy razem na różne sposoby, co było procesem uczenia się zarówno dla uczniów, rodziców, wykładowców, jak i pracowników.

Pani Meristell Shackelford
Uczniowie w Akademii Montverde

Najlepszym podejściem do nauczania na odległość jest wstępne planowanie procesu, aby zapewnić, że uczniowie są aktywnie zaangażowani w czasie zajęć przez nauczyciela i rówieśników. Nauczyciele przygotowują materiały, z których klasa będzie korzystać podczas lekcji, a rodzice uczniów uczących się na odległość muszą odebrać materiały, aby mieć wszystko, co potrzebne do śledzenia jak w klasie. Technologia SWIVL pozwala kamerze śledzić nauczyciela podczas wykładów, a iPady dla uczących się na odległość są umieszczone w grupach, aby zapewnić interakcję rówieśników. W ten sposób, gdy zajęcia polegają na studiowaniu tematu, wykonywaniu arkusza roboczego, tworzeniu prac plastycznych, grze na instrumencie lub wspólnym czytaniu książki, każdy uczeń pracuje z tymi samymi materiałami.

Rodzice odgrywają aktywną i istotną rolę w utrzymaniu dziecka w skupieniu i na torze w nauce online. Od zbierania potrzebnych materiałów i dostrajania się codziennie, aby być w synchronizacji z ich klasą, do odpowiadania na pytania dziecka i komunikowania się z nauczycielem, zaangażowanie rodzica w proces uczenia się dla uczniów szkoły podstawowej jest krytyczne.

Nauczanie w 2020 roku w Akademii Montverde

"Nie ma jednego uniwersalnego programu dla uczniów w tych niższych klasach, ponieważ każda osoba rozwija się rozwojowo, naukowo i społecznie w swoim własnym tempie. Rodzice i nauczyciele nawiązali świetny kontakt, aby zapewnić sukces," powiedziała pani Shackelford.

Through consistent trouble-shooting, faculty, parents and students can continue to have a positive experience whether it is through distance learning or in person. Teachers have been phenomenal in stepping up; they’re doing research, learning new programs and technology, helping each other, being flexible, and staying positive in this constantly changing and unnerving time. Students and families are resilient and positive under challenging circumstances.

Uczniowie grający na instrumentach w Akademii Montverde

While distance learning for elementary students is not ideal, continuing to educate students online is an effective option for some families right now and schools across the globe, like Montverde Academy, are doing their best to modify and adapt their teaching methods to accommodate families’ needs.