Akademeia High School prowadzi rekrutację! - dołącz do nas online w dniach 21-22 listopada

Udostępnij na facebook
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin

The recruitment weekend scheduled for 21st-22nd November will be conducted online and is treated primarily as an opportunity for us to learn as much as possible about candidates for our school.

Zgodnie z innowacyjnym projektem, który stworzyliśmy dla naszej szkoły, stworzyliśmy również unikalny proces rekrutacji, niespotykany nigdzie indziej w Polsce. Podczas zbliżającego się listopadowego weekendu rekrutacyjnego studenci mogą aplikować do:

  • Rok 10 - dla programu czteroletniego, obejmującego dwa lata iGCSE nauczane równolegle z naszymi własnymi ocenianymi kursami, po których następuje dwuletni program A Level, tak jak w Zjednoczonym Królestwie (lata 10-13).
  • Rok 12 - w przypadku programu dwuletniego, obejmującego wyłącznie poziomy A (lata 12-13).

Podczas poszczególnych etapów rekrutacji staramy się dowiedzieć jak najwięcej o umiejętnościach i predyspozycjach studenta.

Etap 1

The recruitment process lasts for two days and is conducted online over the course of a single weekend. Our recruitment (assessment) weekend include:

  • University lectures in English supplemented with tests to check the students’ abilities to learn and understand new content, analytical thinking, ability to draw conclusions, and the ability to compare data.
  • Testy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
  • Indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów: sprawdzamy nie tylko wiedzę ucznia, ale przede wszystkim jego predyspozycje.
  • Test z matematyki (przykładowy test można znaleźć na naszej stronie internetowej).

This assessment process was created with the aim of uncovering the academic knowledge and talents held by each individual student. In doing so, we can better understand how these may be enriched, developed, and employed in propelling students along the educational pathway to which they are most suited. All meetings are conducted exclusively by our own teachers.

Etap 2

Na zakończenie procesu rodzice i uczeń otrzymują dostosowany do ich potrzeb raport, który zostanie omówiony na indywidualnym spotkaniu. Raport zawiera rekomendacje dotyczące ścieżki edukacyjnej ucznia, oparte na jego optymalnym stylu uczenia się, potrzebach i predyspozycjach, a także wskazówki dotyczące dalszego rozwoju.

Etap 3

Decyzje o przyjęciu na studia podejmowane są na podstawie raportu końcowego.

Kandydaci zarejestrowani na ten weekend otrzymają e-maile ze wskazówkami dotyczącymi procesu rekrutacji online.

Napisane przez

Akademeia High School

Akademeia High School

Akademeia High School jest prywatną szkołą średnią z internatem, oferującą brytyjski program nauczania iGCSE i A Level, przygotowującą uczniów do studiów na najlepszych uniwersytetach na świecie. Oferujemy młodym ludziom połączenie doskonałości akademickiej, zajęć pozalekcyjnych i indywidualnej opieki duszpasterskiej, aby pomóc im rozwinąć talenty, pasje i umiejętności życiowe oraz zapewnić jak najlepsze przygotowanie do życia zarówno na uniwersytecie, jak i po jego zakończeniu.