The future of work: The empathy economy

As I sit and reflect whilst in self isolation, considering the fundamental societal and educational shifts that are being precipitated by COVID19, I wanted to look beyond the immediate and focus on what our future may look like. I decided to base my musings on a pivotal piece of research carried out by PwC "De beroepsbevolking van de toekomst: de concurrerende krachten die 2030 vorm geven waarin zij vier mogelijke richtingen schetsen waarin onze toekomstige beroepsbevolking zich zou kunnen ontwikkelen, wat voor ons als opvoeders verschillende voordelen, maar ook uitdagingen met zich meebrengt, aangezien wij trachten onze studenten toe te rusten met de vaardigheden, attributen, competenties en kennis om zich in deze onzekere toekomst te kunnen ontplooien.

Deze vier scenario's werden voorgesteld als vier werelden (rood, geel, blauw en groen)

Given current circumstances, where humanity is facing a global “lockdown” and communities are forced into isolation, I thought it most important to explore the yellow world first. The yellow world is built on an “empathy economy:” a world where humanity comes first. In an empathy economy, fairness and social good are dominant, where businesses with a heart and artisans are able to thrive in a bustling and creative marketplace. Fairness, ethics, and empathy are safeguarded by society as the most important values.

What does a future empathy economy look like in action? Here are some of the attributes:

  • Lesgeven is van het grootste belang: Het beroep van leraar zal een van de meest gevraagde beroepen worden, aangezien er bij alle leden van de beroepsbevolking veel vraag is naar hun vaardigheden. 
  • Nieuwe technologieën en AI: het is tijd om technologie toe te staan om gelijkheid in vooruitgang, leren en onderwijs te bespoedigen. Gelijke toegang tot onderwijs zal worden bereikt door e-learning. Repetitieve taken en administratie op laag niveau zullen worden geautomatiseerd, waardoor tijd vrijkomt die wordt besteed aan de menselijke kant van het onderwijs.
  • Emotionele intelligentie wordt gewaardeerd: Of het nu gaat om coderen of timmeren, banen die succesvol zullen zijn, hebben een kernset van vaardigheden met betrekking tot creativiteit, probleemoplossing en communicatie. Leerkrachten worden door bedrijven gevraagd om werknemers te trainen in sociale vaardigheden die in onze huidige wereld vaak worden verwaarloosd.
  • Stedelijke gebieden bloeien op: in this empathy economy, those in urban settings will have no problem achieving success with social skill development, etc. However, individuals in rural areas could struggle to thrive as the hotbed of empathetic investment and development is reserved for more liberal areas. This could create a larger disparity than already exists between nations like Vietnam versus nations like Japan.

Een wereld van empathie is een wereld waarin werknemers, bedrijven en onderwijsinstellingen op zoek zijn naar meer betekenis en relevantie in wat zij doen. Mensen willen antwoorden - ze willen niet slechts een blip zijn op de algemene bedrijfsradar. Er is een vraag naar eerlijkheid, een verdeling van rijkdom en gelijkheid die het mogelijk maakt dat diversiteit in elke bedrijfstak kan gedijen.

Er zal sprake zijn van flexibiliteit, autonomie en voldoening, terwijl het individu zijn persoonlijke merknaam aflegt voor het welzijn van het collectief. Traditionele werkgevers worden niet zo gewaardeerd als degenen die hun tijd nemen om te investeren in projecten voor sociale rechtvaardigheid en gemeenschapsorganisatie.

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Preparing students for an empathy economy will require a restructuring of classic “testing,” in exchange for competency and skill development, debate, and communication. Creativity will be more valued, with personal growth and expression through the arts central to the curriculum offered by schools and colleges. Volunteering will become a mandatory part of graduating, helping to expose students to nonprofits and social justice concepts they can manage at companies.

E-Learning will develop rapidly and be equally highly valued as traditional classroom-based learning, with advances in VR conferencing, and collaborative group projects prioritized over individual achievement and advancement. This will make it easier for students around the world to secure an equal education. 

Een toekomst van empathie is er zeker een die ik zou respecteren en die we, gezien de uitdagingen waarvoor we nu staan, nodig hebben.

De vraag is echter: Geeft de mensheid er genoeg om om actie te ondernemen of zijn we van nature egoïstisch en zelfzuchtig?