Het Deense Efterskole-concept

Deel op facebook
Deel op google
Deel op twitter
Deel op linkedin

De efterskole is een uniek schoolconcept. Maar wat is het? Waarin verschilt deze school van andere scholen? En hoe is deze schooltraditie ontstaan? Dit type school staat bekend om zijn focus op de transformatieve ontwikkeling van jonge mensen, zijn waarde van verlichting in plaats van formeel onderwijs, en wordt vandaag de dag internationaal steeds populairder. Lees meer over waar en hoe het is ontstaan en hoe Ranum Efterskole College bouwt voort op deze traditie.

Denemarken

Denemarken, officieel het Koninkrijk Denemarken, is een Noords land in Noord-Europa. Denemarken is het zuidelijkste van de Scandinavische landen. Het bestaat uit een schiereiland, Jutland, en een archipel van 443 met name genoemde eilanden, waarvan de grootste Seeland, Funen en het Noord-Jutlandse eiland zijn. De eilanden worden gekenmerkt door vlak, akkerland en zandkusten, geringe hoogteverschillen en een gematigd klimaat. Denemarken ligt ten zuidwesten van Zweden en ten zuiden van Noorwegen en wordt in het zuiden begrensd door Duitsland. Het Koninkrijk Denemarken is constitutioneel een eenheidsstaat die bestaat uit Denemarken en de twee autonome gebieden in de Noord-Atlantische Oceaan: de Faeröer Eilanden en Groenland. Denemarken heeft een totale oppervlakte van 42.943 km2 in 2020 en de totale oppervlakte inclusief Groenland en de Faeröer is 2.210.579 km2. Denemarken telt 5,83 miljoen inwoners en heeft een bloeiende democratische cultuur en samenleving die gevormd is door zijn Noordse tradities en een sterk welvaartsstelsel waarin alle burgers gelijke rechten hebben op sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs. Denemarken wordt vaak een van de beste plaatsen ter wereld genoemd om te wonen, vanwege de hoge mate van gelijkheid, vertrouwen en vrijheid - en niet te vergeten een van de gelukkigste landen ter wereld.

Denemarken, het meest zuidelijke land van Scandinavië, telt 5,83 miljoen inwoners en heeft een bloeiende democratische cultuur en samenleving die gevormd is door zijn Scandinavische tradities en sterke welvaartsstelsel

Ondanks zijn relatief kleine omvang is Denemarken er in de loop van de geschiedenis in geslaagd zijn positie in de wereld te versterken als een land waar grote uitvindingen, creativiteit, kunst en "hygge" zijn ontstaan. Wie herinnert zich niet de grote sprookjes uit het brein van Hans Christian Andersen, herkent niet merken als LEGO, MÆRSK of Pandora, of heeft misschien zelfs de grote wieken gezien van de Vestas-windmolens die deel uitmaken van de hernieuwbare energie die meer dan een derde van het Deense elektriciteitsverbruik uit windenergie haalt?

Hernieuwbare energie dekt meer dan een derde van het elektriciteitsverbruik in Denemarken, geproduceerd door windenergie

Denemarken is een ideaal vertrekpunt voor jongeren die de Scandinavische cultuur, het erfgoed en de taal willen ontdekken en toch een internationale opleiding in Europa willen volgen.

De ligging in Noord-Europa en de vele verbindingen met andere Europese landen en de rest van de wereld, bieden vele mogelijkheden voor verdere verkenning en voortzetting van studies.

Het Deense Efterskole Concept

De Deense efterskole werd in 1851 opgericht door Kristen Kold op basis van de onderwijsideeën van de beroemde Deense dichter en priester N.F.S. Grundtvig (1783-1872), die de Deense volkshogescholen stichtte. De onderwijsideeën van Grundtvig waren het verschaffen van "verlichting voor het leven" in plaats van een formele beroepsopleiding. Grundtvig wilde dat de scholen de leerlingen inzicht bijbrachten in zichzelf en hun plaats in het leven. Verhalen en 'het levende woord' kregen de voorkeursbehandeling die voorheen aan boeken was toegekend, en leraren zouden leerlingen inspireren door te praten over het leven, de geschiedenis, poëzie en mythologie. Terwijl Grundtvig de volkshogeschool voor volwassenen voor ogen had, wilde Kold jongeren bereiken zodra ze in de puberteit kwamen. Vandaag, 150 jaar later, is de efterskole nog steeds bestemd voor leerlingen van 14-17 jaar en gaan elk schooljaar meer dan 30.000 leerlingen naar een van de 260 efterskoles in Denemarken.

De Deense efterskole werd in 1851 opgericht door Kristen Kold op basis van de opvoedkundige ideeën van de beroemde Deense dichter en priester N. F. S. Grundtvig (1783-1872)

De Efterskoles in Denemarken zijn sinds de eerste door Kold opgerichte efterskoles aanzienlijk veranderd en zij verschillen van elkaar wat betreft hetgeen zij jongeren kunnen bieden. Niettemin delen de efterskoles allemaal de belangrijkste waarden, namelijk de nadruk leggen op zowel de educatieve als de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. De efterskoles zijn vandaag de dag nog steeds gebaseerd op het idee om academisch leren te combineren met "levensleren" als voorbereiding op alle aspecten van het leven, en om het inzicht in "het individu in een gemeenschap" te bevorderen. Solidariteit, gemeenschap en eenheid zijn sleutelbegrippen binnen de Deense efterskole. Het is inherent aan de cultuur van veel efterskoles dat zij een afspiegeling zijn van de maatschappelijke diversiteit en derhalve een verscheidenheid aan mogelijkheden bieden voor persoonlijke, professionele en culturele ontwikkeling. 

Vrijheid van de efterskole 

In vergelijking met openbare scholen heeft de efterskole een aanzienlijke vrijheid wat betreft bijvoorbeeld de keuze van vakken, onderwijsmethoden en onderwijsaanpak. Deze variëren naar gelang van de politieke, religieuze of pedagogische oriëntatie van de school. De vrijheid van de efterskole wordt gewaarborgd door aanzienlijke overheidssubsidies voor zowel scholen als leerlingen.

Ranum Efterskole College is een van de grootste Efterskole in Denemarken en ligt in het pittoreske Himmerland in Denemarken op een 20.000 m2 grote schoolcampus

Leraar-student relatie 

Een van de dingen die uniek zijn aan de efterskole is de leraar-leerling relatie. De leraar is verantwoordelijk voor zowel het lesgeven als het toezicht buiten de schooluren. Dit betekent dat leerkrachten en leerlingen de hele dag samen zijn, van het moment dat ze opstaan tot ze naar bed gaan. Dit leidt vaak tot een hechte, persoonlijke en niet-formele relatie tussen leerlingen en leraren.

De Efterskole Society van Denemarken (Efterskoleforening) heeft een zeer informatieve korte film over de Efterskole.

Een van de dingen die uniek zijn aan de efterskole is de leraar-student relatie.

Ranum Efterskole College

Ranum Efterskole College is een van de grootste Efterskole in Denemarken en is gevestigd in het pittoreske Himmerland in Denemarken op een 20.000 m2 grote schoolcampus, met 4 woonhuizen, sportfaciliteiten, groene zones en nog veel meer. De school biedt de Deense 9e en 10e klas, 20+ International Cambridge IGCSE vakken, 60+ buitenschoolse vakken, en 3 studiereizen over de hele wereld. De school heeft verschillende academische niveaus binnen elk vak, waardoor je de mogelijkheid hebt om een gepersonaliseerd leerprofiel op te stellen.

Ranum Efterskole College internationale afdeling

Een jaar met het oog op meer intercultureel begrip

Het Ranum Efterskole College is van mening dat interactie met andere culturen uiteindelijk de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen zal versterken en hen een sterker gevoel zal geven een individu te zijn in een mondiale samenleving - Daarom reist de school elk schooljaar 3 keer naar bestemmingen over de hele wereld en nodigt docenten en jongeren uit het buitenland uit om naar de school te komen. Het Ranum Efterskole College is zich er terdege van bewust deel uit te maken van een onderling verbonden, wereldwijde samenleving. Daarom is de school van mening dat tolerantie en acceptatie essentieel zijn voor het bevorderen van intercultureel begrip en dat nieuwsgierigheid en ruimdenkendheid sleutelelementen zijn voor het verwerven van 21e-eeuwse competenties.

450 nieuwe vrienden

Inclusieve gemeenschap, leren en participerende democratie

Het Ranum Efterskole College is gebaseerd op de filosofieën van "Inclusive Community and Learning" en "Participatory Democracy". De school beschouwt het als haar voornaamste doelstelling om een kader te bieden waarin leerlingen en leraren in eenheid bijdragen aan de ontwikkeling van leerplannen en activiteiten van de school.
Deze doelstelling zorgt onder andere voor begrip van de gemeenschap, democratie en verantwoordelijkheid, en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van de leerlingen. Het resultaat is vaak goed zichtbaar in onder andere het brede aanbod van buitenschoolse vakken en activiteiten op de school, aangezien er voortdurend nieuwe vakken worden ontwikkeld in samenwerking tussen leerlingen en leraren - vakken als Koraalrestauratie, Cheerleading, Greenfingers, Zeilen, om er maar een paar te noemen.

Een voorbeeld van 'participerende democratie'; de leerlingen hebben geld ingezameld voor onze bevriende NGO in Chennai, India, nadat ze meer hadden geleerd over hun project en doel

Een volledig internationaal programma

De school startte 7 jaar geleden met een volledig internationaal programma, en de resultaten bewezen alleen maar dat er vraag was naar een school met een internationale richting. In 2013-14 namen 45 leerlingen deel aan het internationale programma, en dat bleek zo'n succes dat het aantal internationale studenten snel groeide tot 189 in 2017, waar het sindsdien en elk jaar ongeveer hetzelfde is gebleven, met vertegenwoordigers uit meer dan 20 verschillende landen.

Het Ranum Efterskole College heeft een sterk netwerk en werkt samen met scholen en wereldwijde onderwijsinstellingen van over de hele wereld. Onder haar partners bevinden zich internationale organisaties zoals Cambridge Assessment International Education, het Nordic Network of International Schools, American Fields Service (AFS), ECIS, UNESCO en The Duke of Edinburgh Award.

Het internationaal georiënteerde onderwijsprogramma van de school geeft prioriteit aan het bespreken en implementeren van de Sustainable Development Goals van de VN. Zowel het onderwijs in eigen land als de reizen naar het buitenland bereiden de leerlingen voor op het bespreken van en handelen naar mondiale duurzaamheid.


Dans- en mediateams werken samen aan een filmproductie

ONTMOET EEN STUDENT

Wing Yin Yeung, Hong Kong.

"De meeste van mijn klasgenoten in Hong Kong kiezen ervoor om in Engelssprekende landen te studeren, zoals Engeland, Amerika, Australië enz. Ik wilde echter in een niet-Engels sprekend land studeren. Het leek mij leuk om een nieuwe taal te leren en een andere cultuur te ervaren, dus koos ik voor een studie in Denemarken. Ik heb voor het Ranum Efterskole College gekozen omdat het een internationale kostschool is en de school veel activiteiten en mogelijkheden biedt om buiten het klaslokaal te leren. Het hele jaar door worden er drie reizen georganiseerd, waarbij ik de kans krijg om de technieken en academische kennis die ik in de klas heb geleerd toe te passen, wat mijn horizon echt heeft verbreed.

Ik heb mensen van over de hele wereld ontmoet en in Ranum levenslange vriendschappen gesloten. Ik kan nu een klein gesprekje in het Deens voeren met mijn vrienden en mijn gastgezin. Mijn favoriete Deense woorden zijn "hygge" en "fællesskab" (gemeenschap). Ik hou echt van het concept "hygge". De Denen weten hoe ze moeten genieten van het samenzijn en van het leven in het algemeen. Dat is waar het bij "hygge" om gaat.

Leraar en leerlingen werken nauw samen aan een project

Het Ranum Efterskole College is beslist anders dan andere scholen, omdat het je enorm veel mogelijkheden biedt om te leren en jezelf te ontdekken. Je zult nieuwe interesses vinden. Je zult een hechte band krijgen met de leraren en vrienden, omdat je elke dag met hen doorbrengt. Je vindt een tweede familie en een tweede thuis.

Na een fantastisch jaar bij Ranum aarzel ik niet om anderen aan te bevelen naar het Ranum Efterskole College te komen!"

Geschreven door

Ranum Efterskole College

Ranum Efterskole College

Het Ranum Efterskole College is een Deense en internationale residentiële school in het pittoreske West-Himmerland in Noord-Jutland in Denemarken. Elk jaar kiezen meer dan 450 leerlingen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar uit 28 verschillende landen ervoor om 1 tot 2 jaar op het Ranum Efterskole College door te brengen om hun doelen na te streven en te verwezenlijken. De school biedt een uitgebreid scala aan vakken en activiteiten, zoals 20+ Cambridge IGCSE vakken, 60+ buitenschoolse vakken, en 3 studiereizen over de hele wereld!

Lees de volgende