STEM+A: Leervaardigheden voor leven en werk

Deel op facebook
Deel op google
Deel op twitter
Deel op linkedin

Elke dag, zonder dat we het weten, passen we allemaal de principes van de leeraanpak STEM+A toe. Dagelijkse activiteiten zoals maaltijden bereiden, schoonmaken, organiseren en plannen vereisen allemaal een combinatie van verschillende taken plus een portie Wetenschap, Technologie, Ingenieurswetenschappen, Wiskunde + Kunsten, Esthetiek en Architectuur, of we ons dat nu realiseren of niet.

Bij bèta/techniek+A gaat het ook om de zachte vaardigheden die nodig zijn voor dagelijks en levenslang succes: communiceren, luisteren, leiding geven, tijd beheren, problemen oplossen en blijk geven van empathie. Samen vormen deze vaardigheden intuïtieve vaardigheden die leerlingen van bèta/techniek+A van het klaslokaal naar het leven en het werk overbrengen.

Aangezien leren, leven en onderwijzen blijven evolueren, kan het concept van een bèta/techniek+A-curriculum beter worden begrepen door na te denken over de toepassing van deze vakgebieden in ons dagelijks leven.

Zo vereist het opdienen van een gezonde, smakelijke maaltijd technologische vaardigheden om recepten uit te zoeken, kennis van de biologie om voedingsmiddelen te kiezen die aan onze voedingsbehoeften voldoen, inzicht in wiskunde om af te meten, en technische knowhow om de kooktoestellen en -apparatuur correct te gebruiken. Om het proces af te ronden is creativiteit nodig om kruiden te vinden die de smaak versterken en visuele zintuigen om de maaltijd op een aangename manier te presenteren. In de laatste fasen is teamwork vereist, waarbij vele handen samenkomen om de maaltijd op te dienen onder leiding van een leider die de instructies doorgeeft. De afsluiting van het hele evenement is het opruimproces, waarbij delegeren, debatteren en actie worden ondernomen, wat allemaal leidt tot de eindoverwinning van een brandschone keuken.

De traditionele benadering van leren
In een traditioneel klaslokaal leren leerlingen vakken via een verticale benadering, dat wil zeggen als afzonderlijke vakken die binnen een bepaald tijdsblok worden onderwezen en met vooraf bepaalde lessen, leerresultaten en methoden om de vorderingen te beoordelen. Leerlingen nemen deel aan individueel onderwijs waarin de leraar centraal staat, zitten meestal in rijen achter elkaar aan een bureau of tafel, hun gedachten dwalen af en vragen zich vaak af of de stof wel op het dagelijks leven van toepassing is. Voor velen zijn de termen multiple choice en schriftelijke test synoniem met angst, vrees en mislukking.

Hoe STEM+A anders is
Een STEM+A curriculum biedt iets anders. Het is een horizontale leeromgeving waar meerdere concepten van wetenschap, technologie, engineering, wiskunde en kunst collectief worden onderwezen, meestal samenkomend als een project of samenwerking van vele geesten en handen. Projecten worden gekozen op basis van relevantie en levenstoepassing en het leren is student-gecentreerd. Er wordt gediscussieerd, gedebatteerd, beslist en een compromis gesloten tussen klasgenoten. Succes wordt gemeten door middel van methoden die de sterke punten van een individu ondersteunen, zoals verbale dialoog, digitale presentatie of artistieke interpretatie, met ouderwetse testen als optie.

Naarmate STEM+A-studenten van het klaslokaal overgaan naar de werkplek, versterken deze kwaliteiten teams en stuwen ze bedrijven vooruit. Naarmate de wereld dit opmerkt, zal STEM+A geleidelijk aan in meer klaslokalen in meer landen ingang vinden en meer studenten deze felbegeerde vaardigheden aanreiken die hen door alle fasen van hun leven zullen leiden.

Door: Colleen Savage, toelatings beamte, Fulford Academy

Geschreven door

Fulford Academy

Fulford Academy

"Fulford Academy is een gemengde, particuliere school voor dagonderwijs en internaat in Brockville, Ontario Canada, thuisbasis van de beroemde 1000 eilanden aan de majestueuze St. Lawrence rivier. Fulford Academy is opgericht in 2002 en biedt rangen 6 tot 12, die leiden tot het gerenommeerde OSSD - Ontario Secondary School Diploma. Ons gespecialiseerde academische aanbod omvat ESL Prep, University Prep, een Dual High School Diploma Program en Academic Summer School. Fulford Academy's unieke curriculum met zeer gedifferentieerde instructie, intensieve taalondersteuning en nadruk op wetenschap, technologie, techniek, wiskunde en kunst (STEM +A) zorgt voor een concurrerende toelating tot wereldwijde onderwijsinstellingen.