STEM+A: Leervaardigheden voor leven en werk

Elke dag, zonder dat we het weten, passen we allemaal de principes van de leeraanpak STEM+A toe. Dagelijkse activiteiten zoals maaltijden bereiden, schoonmaken, organiseren en plannen vereisen allemaal een combinatie van verschillende taken plus een portie Wetenschap, Technologie, Ingenieurswetenschappen, Wiskunde + Kunsten, Esthetiek en Architectuur, of we ons dat nu realiseren of niet.

Bij bèta/techniek+A gaat het ook om de zachte vaardigheden die nodig zijn voor dagelijks en levenslang succes: communiceren, luisteren, leiding geven, tijd beheren, problemen oplossen en blijk geven van empathie. Samen vormen deze vaardigheden intuïtieve vaardigheden die leerlingen van bèta/techniek+A van het klaslokaal naar het leven en het werk overbrengen.

As learning, living, and teaching continue to evolve, the concept of a STEM+A curriculum can be better understood by considering the application of these subject areas in our daily lives.

Zo vereist het opdienen van een gezonde, smakelijke maaltijd technologische vaardigheden om recepten uit te zoeken, kennis van de biologie om voedingsmiddelen te kiezen die aan onze voedingsbehoeften voldoen, inzicht in wiskunde om af te meten, en technische knowhow om de kooktoestellen en -apparatuur correct te gebruiken. Om het proces af te ronden is creativiteit nodig om kruiden te vinden die de smaak versterken en visuele zintuigen om de maaltijd op een aangename manier te presenteren. In de laatste fasen is teamwork vereist, waarbij vele handen samenkomen om de maaltijd op te dienen onder leiding van een leider die de instructies doorgeeft. De afsluiting van het hele evenement is het opruimproces, waarbij delegeren, debatteren en actie worden ondernomen, wat allemaal leidt tot de eindoverwinning van een brandschone keuken.

De traditionele benadering van leren
In een traditioneel klaslokaal leren leerlingen vakken via een verticale benadering, dat wil zeggen als afzonderlijke vakken die binnen een bepaald tijdsblok worden onderwezen en met vooraf bepaalde lessen, leerresultaten en methoden om de vorderingen te beoordelen. Leerlingen nemen deel aan individueel onderwijs waarin de leraar centraal staat, zitten meestal in rijen achter elkaar aan een bureau of tafel, hun gedachten dwalen af en vragen zich vaak af of de stof wel op het dagelijks leven van toepassing is. Voor velen zijn de termen multiple choice en schriftelijke test synoniem met angst, vrees en mislukking.

Hoe STEM+A anders is
A STEM+A curriculum offers something different. It is a horizontal learning environment where multiple concepts of science, technology, engineering, math, and arts are taught collectively, typically coming together as a project or collaboration of many minds and hands. Projects are chosen based on relevance and life application and the learning is student-centred. There is discussion, debate, decision, and compromise among classmates. Success is measured through methods that support an individual’s strengths including verbal dialogue, digital presentation or artistic interpretation, with old-fashioned testing offered as an option.

Naarmate STEM+A-studenten van het klaslokaal overgaan naar de werkplek, versterken deze kwaliteiten teams en stuwen ze bedrijven vooruit. Naarmate de wereld dit opmerkt, zal STEM+A geleidelijk aan in meer klaslokalen in meer landen ingang vinden en meer studenten deze felbegeerde vaardigheden aanreiken die hen door alle fasen van hun leven zullen leiden.

Door: Colleen Savage, toelatings beamte, Fulford Academy