Onderwijs in de 21e eeuw op de Akademeia High School: Ontwikkelingsplan voor zachte vaardigheden en emotionele intelligentie

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

Sinds het begin van onze school hebben we altijd de nadruk gelegd op het belang van zachte vaardigheden en Emotionele Intelligentie als onderdeel van een holistische benadering van onderwijs waarbij zowel academische ontwikkeling als persoonlijke groei in gelijke mate worden ondersteund door onze curriculum.

Daarom hebben wij, voortbouwend op onze ervaring, vorig jaar een uniek programma geïntroduceerd: "Persoonlijk ontwikkelingsprogramma" (PDS). Het programma is een aanvulling op onze reguliere lessen en helpt onze 5th en 6th form students build self-esteem, self-confidence, autonomy, and self-reliance. Above all, it teaches them how to be more cooperative and empathetic towards others. Our PDS is based on the concepts of E.I. (Emotional Intelligence) and soft skills, which have been also emphasised by various researchers for the last three decades.

Oorsprong van de Emotionele Intelligentie theorie

Bij ons onderzoek naar de oorsprong van succes en leiderschap hebben wij ons laten inspireren door Daniel Goleman, een psycholoog die bekend staat om zijn kritische houding tegenover traditionele maatstaven van intelligentie als voorspeller van succes in het leven. Zijn bekroonde boeken, 'Emotionele Intelligentie: Waarom het meer kan uitmaken dan IQ'.' (1995) en 'Werken met Emotionele Intelligentiee" (1998) zijn de grondteksten geweest van een psycho-educatieve beweging die aantoont dat er meer achter onze intelligentie schuilgaat dan wat algemeen erkend en gecultiveerd wordt.

According to Goleman ‘smartness’ in its traditional form is just simply one type of intelligence, namely ‘cognitive intelligence’, and is not as essential in our life as another type of intelligence, that is ‘emotional intelligence’. Goleman developed the concept of ‘EI’ that had been coined earlier by two other social psychologists, John D. Mayer and Peter Salovey in 1989-90. They claimed that ‘Emotional Intelligence includes the ability to engage in sophisticated information processing about one’s own and others’ emotions and the ability to use this information as a guide to thinking and behaviour.

Dat wil zeggen dat mensen met een hoge emotionele intelligentie aandacht hebben voor emoties, ze gebruiken, begrijpen en beheersen, en dat deze vaardigheden adaptieve functies hebben waar zijzelf en anderen baat bij kunnen hebben. In praktische termen betekent dit dat we ons ervan bewust zijn dat emoties ons gedrag kunnen sturen en mensen kunnen beïnvloeden, en dat we leren hoe we met die emoties - zowel onze eigen emoties als die van anderen - kunnen omgaan.

Emoties beheersen is vooral van cruciaal belang in situaties waarin we onder druk staan. Bijvoorbeeld, wanneer we:

 • Krappe deadlines halen
 • Omgaan met moeilijke relaties
 • Feedback geven en ontvangen
 • Zich aanpassen aan veranderingen en beperkte middelen hebben
 • Tegenslagen en mislukkingen verwerken

Correlatie tussen levenssucces en emotionele intelligentie

Praktische implementatie is altijd de sleutel, dus als u op zoek bent naar bepaalde studies die het belang van de EI theorie bewijzen, zijn de publicaties van Goleman een goede bron van informatie. Hij haalt het Harvard Business School onderzoek aan dat vaststelde dat EI twee keer zoveel telt als IQ en technische vaardigheden samen bij het bepalen wie succesvol zal zijn.

Bovendien, een 2003 Harvard Business Review meldde dat 80% van de competenties die toppresteerders onderscheiden van anderen, tot het domein van de Emotionele Intelligentie behoren. Als u meer recente bevindingen wilt zien op het gebied van het onderzoek naar de EI en de theorie van de zachte vaardigheden, raden wij u ten zeerste aan de teksten van Cathy N. Davidson te lezen. Davidson is een CUNY professor en auteur van Het nieuwe onderwijs: Hoe de universiteit te hervormen om studenten voor te bereiden op een wereld in beweging'. Bijvoorbeeld, in haar Washington Post artikel uit 2017, "Het verrassende dat Google leerde over zijn werknemers", belicht zij het onderzoek bij Google met de nadruk op het belang van zachte vaardigheden.

Zij laat zien hoe Google aanvankelijk aanwervingen deed op basis van afgestudeerden met topcijfers van elite-universiteiten. Maar na verloop van tijd veranderden ze hun aanpak op basis van hun eigen onderzoek:

‘In 2013, Google decided to test its hiring hypothesis by crunching every bit and byte of hiring, firing, and promotion data accumulated since the company’s incorporation in 1998. Project Oxygen shocked everyone by concluding that, among the eight most important qualities of Google’s top employees, STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) expertise comes in dead last. The seven top characteristics of success at Google are all soft skills: being a good coach; communicating and listening well; possessing insights into others (including others different values and points of view); having empathy toward and being supportive of one’s colleagues; being a good critical thinker and problem solver; and being able to make connections across complex ideas’.

In het artikel benadrukt Davidson dat soft skills-competenties een cruciale rol spelen bij het definiëren van de meest succesvolle teamgenoten, collega's en vrienden. Daarom moeten in de 21st eeuwse onderwijs moet er een verschuiving plaatsvinden naar een leerplan dat jongeren laat zien hoe hun zachte vaardigheden niet alleen op school maar ook daarbuiten kunnen worden verbeterd en toegepast.

21st Eeuwenonderwijs op Akademeia High School

Het aanleren van Emotionele Intelligentie is een hoeksteen van Akademeia High School
Het aanleren van Emotionele Intelligentie is een hoeksteen van Akademeia High School

Golemans theorie van succes en emotionele intelligentie en de bevindingen van de talrijke studies vormen de basis voor onderwijsprogramma's zoals ons Persoonlijk Ontwikkelingsprogramma, dat de ontwikkeling van competenties in zachte vaardigheden bij studenten ondersteunt.

De Akademeia PDS omvat activiteiten zoals:

 • Deelnemen aan workshops over diverse onderwerpen, gaande van mindfulness en geweldloze communicatie tot spreken in het openbaar en ethiek
 • Medebeheer van door de studenten gekozen interdisciplinaire projecten
 • Een reflectief leerdagboek bijhouden

Het unieke element dat al deze activiteiten gemeen hebben, is de nadruk op het in praktijk brengen van de theorie en het helpen van onze studenten om te groeien op het gebied van hun Emotionele Intelligentie en verschillende zachte vaardigheden zoals empathie, aanpassingsvermogen, besluitvorming, stressmanagement en teamwork.

Omdat wij geloven dat onze studenten de beste pleitbezorgers zijn voor ons onderwijsprogramma en alle cruciale inzichten verschaffen in onze PDS, dachten wij dat wij met u enkele van onze 5th en 6th Getuigenissen van leerlingen uit het hoger onderwijs, waarin de belangrijkste en leukste elementen van het programma voor persoonlijke ontwikkeling tot nu toe worden belicht:

De PDS-sessies boden zowel academische als praktische kennis, waarvan sommige onmogelijk op een andere manier te verkrijgen zou zijn geweest. Ze leerden me nieuwe vaardigheden, dwongen me om mijn perspectieven te vormen en te verruimen, en om met fascinerende nieuwe mensen samen te werken, om doelen te bereiken die ik me eerder niet had kunnen voorstellen. De verschillende workshops en evenementen hebben me geholpen om te groeien en me te ontwikkelen als persoon; wat ik echter verreweg het leukst vond, was mijn deelname aan het Product Development-project. Een geweldige interdisciplinaire reis met een echt gepassioneerde groep mensen, die niet alleen mijn theoretische kennis heeft uitgebreid, maar me ook praktische waarden heeft bijgebracht, zoals teamwerk en goed leiderschap. Al met al was het Personal Development Scheme volgens mij een groot succes en heeft het veel interessante en vermakelijke ervaringen opgeleverd. Ik kijk uit naar de uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan!

Aleksandra Dubno (5e klas)

The PDS sessions expanded my worldview in countless beautiful ways – I learnt the importance of both teamwork and self-reflection, public relations, and critical thinking. But the most important thing I have taken from this experience is the realization of how much can be accomplished in just 8 weeks by a group of determined and optimistic people, despite the fact we were just a group of teenagers who barely knew one another. In my case, it was a conference which attracted a substantial audience and very interesting speakers. Without a program like PDS, I would probably still not believe such seemingly complicated and big events were possible to organise in such conditions. As it turns out, all we needed was some motivation, hard work, and positive attitudes as our guides.

Paulina Gąsiorowska (5th Formulier)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan was iets totaal nieuws voor mij, ik ben op mijn vorige school niets vergelijkbaars tegengekomen. Tijdens de verschillende PDS-sessies, in het bijzonder het PDS voor filmmaken, heb ik veel dingen geleerd, van de algemene filmstructuur tot iets dat op alles kan worden toegepast, zoals teamwork en samenwerking. Ik denk dat de verschillende taken die we in de filmmaken PDS voorgeschoteld kregen echt geholpen hebben om die vaardigheid te ontwikkelen. Door de opdrachten, zoals het bedenken van onze eigen ideeën voor de documentaires en onze ideeën over de manier waarop we het verhaal zouden willen presenteren, naast het leren van de verschillende manieren waarop de setting van invloed is op het verhaal, heb ik mijn verbeelding enorm ontwikkeld. Mijn favoriete onderdeel was zeker het bedenken van onze ideeën voor de documentaires en erover te praten. Door het delen van de verhalen kwamen we meer te weten over de mensen in de groep.

Maciek Łuba (5e klas)

Establishing and conducting the Latin Club undeniably keeps my passion for Latin alive and made me realize just how much joy I get from both teaching and studying this ancient language. Additionally, on those grounds, seeing both the benefit of my Latin studies to Philosophy and the sustained interest I have in the language, I hope to take up a Latin/ Classics course at university, perhaps even pursuing it as a minor.

Adrianna Nowakowska - leidt Latijnclub in AHS (6e klas)

The experience taught me to be much more patient than I was when working with children. This is a skill that I am sure will come in handy no matter what I will decide to do in the future. Preparing the student seminar helped me overcome my fear of public speaking and made me more confident. This will be beneficial, I will have to present my work in the future and I improved my skills to be able to do so more confidently.

Marta Zawada - paardentherapie programma met Stajnia Prado (6e klas)

It has been an unforgettable journey and we cherish the fact that we could see how our students have grown. We also cannot wait to see how the scheme will develop and how we will continue shaping it together in the future.

Leerlingen bespreken emotionele intelligentie op Akademeia High School
Leerlingen bespreken emotionele intelligentie op Akademeia High School

Als laatste opmerking willen wij u graag Goleman's citaat meegeven, dat ons vertelt datin een banenpool met een hoog IQ, zachte vaardigheden zoals discipline, gedrevenheid en empathie degenen onderscheiden die als uitmuntend uit de bus komen".

door Kay Czepli-George
5th Formulier PDS-coördinator

Bronnen:

 • Davidson C. N. Het nieuwe onderwijs: Hoe de universiteit te hervormen om studenten voor te bereiden op een wereld in beweging' (2017), Basic Books
 • Davidson C. N., '...Het verrassende dat Google leerde over zijn werknemers' in de Washington Post, Dec 2017
 • Goleman D., Emotionele Intelligentie: Waarom het meer kan uitmaken dan IQ' (1995-6) Bantam Books
 • Goleman D., 'Werken met Emotionele Intelligentie'. (1998) Bantam Books
 • Mayer J.D., Salovey P., and Caruso D.R., "Emotionele intelligentie: New Ability or Eclectic Traits?" in American Psychologist, Sept 2008, Vol. 63, No. 6, (pp 503 - 517)

Geschreven door

Akademeia High School

Akademeia High School

Akademeia High School is een particuliere dag- en kostschool, academisch-selectieve middelbare school in Polen, die het Britse curriculum van iGCSE en A Level aanbiedt, en studenten voorbereidt op de beste universiteiten in de wereld. Wij bieden jongeren een combinatie van academische uitmuntendheid, buitenschoolse activiteiten en individuele pastorale zorg om hen te helpen hun talenten, passies en levensvaardigheden te ontwikkelen en hen de best mogelijke voorbereiding op het leven aan de universiteit en daarna te bieden.