Vorm geven aan het succes van internationale scholen

In de huidige competitieve internationale schoolomgeving, zowel binnen Thailand als wereldwijd, is het gebruikelijk dat onderwijzend personeel en veel schoolhoofden slechts twee jaar in functie blijven. Hoewel deze concurrerende markt kansen biedt voor leerkrachten over de hele wereld, kan het resultaat in veel scholen leiden tot een groot personeelsverloop.


Met verschillende hoofden van de St. Andrews Internationale Scholen in Thailand (Cognita Group of schools) accumulating over 45 years’ experience, and having recently celebrated the 10, 15 and 20 years’ Long Service of over 50 members of staff, St. Andrews International Schools group is challenging these odds with a fine balance: a group with a lower staff turnover averaging 4-6 years tenure, as well as a stable leadership team who contribute to the continuation of a school’s ethos, direction and teaching excellence.

Hier zijn vier redenen waarom wij geloven dat deze stabiliteit onder de leiding (en dus een langere aanstelling van het personeel) belangrijk is:

1.  Continuation of the school’s culture and ethos

The essence of any particular school is only what it is because of the culture and ethos that the staff and students live and breathe. When this is defined and continuously embedded into the school, it can serve as a touchpoint for the future development of the school, its’ community and, inevitably, the happiness of its students.

2. Uitvoering van de schoolvisie

In een onderzoek dat de Education Development Trust in Britse onafhankelijke scholen heeft uitgevoerd, werd vastgesteld dat een duidelijke richting en visie voor de school bij effectief leiderschap en schoolhoofden meer kans maakte om door het personeel te worden gesteund en omarmd. Deze noodzakelijke buy-in, gekoppeld aan hoofden die al lang leiding geven aan de implementatie, zorgt ervoor dat de visie en de toekomstige richting kunnen worden verwezenlijkt. 

3. Uitgebreide relatie ontwikkeling

Schoolhoofden fungeren als steunpilaren binnen de schoolgemeenschap en spelen een sleutelrol bij de integratie van leerlingen, leerkrachten en ouders. Een schoolhoofd dat veel vertrouwen geniet en lang in dienst is, wordt een vertrouwd gezicht en een symbool van stabiliteit onder de ouders, wat de klanttevredenheid bevordert en het behoud van leerlingen vergroot. 

Ook de vertrouwdheid met de schoolgemeenschap en de omgeving die een lange staat van dienst met zich meebrengt, biedt de hoofden en het personeel ruime mogelijkheden om te integreren in en samen te werken met andere scholen, bedrijven en liefdadigheidsinstellingen. Dergelijke partnerschappen bieden meer mogelijkheden voor gemeenschapsactie en samenwerking voor de leerlingen- en oudergemeenschap van de school.

4. Een school waar geluk en succes samengaan

In de woorden van professor en auteur Z. Khajayeva: "Zonder vertrouwen en respect op hoog niveau tussen en onder alle leden van een schoolgemeenschap, stagneren de prestaties en het geluk van de leerlingen telkens weer.

Staff who feel supported by and confident in their leadership and the vision for the school are more likely to believe in what the school stands for and to be happy within their role. If staff feel confident in the ability and knowledge of their Head, innovative ideas will flow, resulting in enhanced learning experiences for all students. Trusted Heads will create happy staff, happy students and a happy school.

Simpel gezegd kan een leiderschapsteam met een lange staat van dienst een duidelijke visie bieden en uitdragen, terwijl het ook een cultuur creëert die gelukkig personeel en succesvolle studenten stimuleert. De mogelijkheden voor samenwerking, ideeënvorming en zelfexpressie worden vergroot, waardoor een omgeving wordt gecreëerd waarin leerlingen kunnen uitblinken en hun passies kunnen ontdekken, terwijl ze tegelijkertijd hun ware zelf kunnen zijn. Is dat tenslotte niet precies wat alle scholen proberen te bereiken?