De rol van het onderwijs bij de voorbereiding van een nieuwe generatie jongeren

Deel op facebook
Deel op google
Deel op twitter
Deel op linkedin

In de voortdurend veranderende, hedendaagse wereld moet het onderwijs een fundamentele rol spelen bij de voorbereiding van een nieuwe generatie jongeren, die op zinvolle wijze vorm moet geven aan onze toekomst en leiding moet geven aan onze samenlevingen om wereldwijde uitdagingen en behoeften aan te pakken. Kritisch denken, creativiteit, communicatie, aanpassingsvermogen, leiderschap, multitasking en teamwork worden door vooraanstaande onderwijs- en arbeidsmarktexperts herhaaldelijk genoemd als de meest gewilde kwaliteiten in de wereld van vandaag. Akademeia High School is een selectieve privéschool in Warschau, die over moderne internaatfaciliteiten beschikt. Het zijn deze overdraagbare kernvaardigheden die we bij onze leerlingen ontwikkelen via de internationaal erkende GCSE en A Levels in combinatie met onze eigen buitenschoolse programma's.

Studenten kunnen bij ons terecht voor een vier- of tweejarig programma (gelijkwaardig aan graad 3-4 op Poolse middelbare scholen). Academische uitmuntendheid is de kern van de school en onze studenten hebben sinds onze oprichting van jaar tot jaar steeds hogere cijfers gehaald, met 85% A-A* cijfers toegekend in 2020 voor alle vakken op A-niveau. Om dit in de juiste context te plaatsen: de beste universiteiten ter wereld, waaronder Oxbridge en de Ivy League, vereisen A*A*A - A*AA cijfers. Maar onderwijs is veel meer dan cijfers alleen. Het gaat erom te genieten van de ervaring van het leren en jezelf te verbeteren. Wat wij onze studenten willen bijbrengen is een verlangen om altijd verder te gaan, en het geloof dat er geen grens is aan wat ze kunnen bereiken als ze hard werken en hun studie op de juiste manier benaderen. De sleutel daartoe is passie voor het onderwerp, en daarbij baseren we ons op twee fundamentele factoren: ten eerste onze uitmuntende docenten - docenten die echt deskundig zijn op hun gebied en wier enthousiasme voor hun onderwerp aanstekelijk werkt. Ten tweede biedt de aard van het A-niveau curriculum dat wij aanbieden studenten de vrijheid om zich in de laatste twee jaar van de middelbare school alleen te richten op de onderwerpen waar zij het meest gepassioneerd over zijn. Het is geen geheim dat iemand altijd beter is in iets als hij het echt leuk vindt, en het is dit feit waar wij op inspelen.

Veerkracht, autonomie en zelfvertrouwen zijn karaktereigenschappen die zich in de loop van de tijd ontwikkelen in de juiste omgeving en met de juiste steun. Je kunt deze kwaliteiten niet alleen verwerven, maar ze worden ontwikkeld door ervaring en geloof in eigen kunnen; het vermogen om nieuwe kennis te verwerven en kritisch te verwerken, het vermogen om je sterke en zwakke punten te kennen en ermee te werken, evenals de moed om nieuwe uitdagingen en kansen aan te gaan. Dit is waar de leraren, mentoren en het toegewijde welzijnsteam van Akademeia High School samen met onze studenten aan werken. Wij geloven sterk in de kracht van zelfreflectie: alleen door zelfkennis kunnen studenten echt groeien als leerlingen en mensen.

We leven in onzekere en moeilijke tijden en de pandemie heeft onze mogelijkheden om te reizen beperkt. Dit heeft echter het belang van een internationale, mondiale kijk of samenwerking niet ondermijnd. Daarom is internationaal onderwijs nog steeds van cruciaal belang voor toekomstig succes. Onze studenten hebben plaatsen verworven aan enkele van de beste instellingen over de hele wereld, waaronder NYU, Columbia, Duke en liberal arts colleges in de VS, Oxford, Cambridge, UCL, LSE, Imperial College en vele andere in het VK, en Bocconi, Esade, UvA, Eindhoven en Rotterdam op het Europese vasteland. Wij breiden ons programma ter voorbereiding op de universiteit voortdurend uit, steeds met als uitgangspunt dat studenten plezier moeten hebben in het proces en er ook echt van moeten leren.

Een andere sleutel tot succes is leren door ervaring. Wij bieden onze studenten een scala aan mogelijkheden en zorgen er tegelijkertijd voor dat zij de overdraagbare vaardigheden verwerven om hier echt van te profiteren. Of het nu gaat om betere sprekers in het openbaar, het managen van een project of netwerken, het vermogen om met anderen samen te werken en te weten wat men echt wil, komt van het ervaren van verschillende contexten. Daarom ondersteunen wij onze studenten met stages en onderzoeksprojecten in particuliere bedrijven en openbare instellingen via ons Personal Development Scheme. In de laatste twee schooljaren werken de leerlingen aan hun interesses buiten het klaslokaal via een aantal buitenschoolse projecten en stages die speciaal op hen zijn afgestemd. Op deze manier zorgen we ervoor dat leerlingen de waarde inzien van wat ze doen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling.

Uitstekende cijfers en uitstekende universitaire plaatsingen zijn twee indicatoren van het succes van onze studenten. Maar wat ons het meeste verheugt, is wanneer een student ons aan het eind van zijn tijd bij ons vertelt dat hij als persoon echt is gegroeid en trots is op wie hij is geworden.

De toekomst van het onderwijs ligt in de kracht van het individu om zijn eigen potentieel te realiseren, en wij geloven dat onze school de ideale omgeving biedt voor dit proces.

Geschreven door

Akademeia High School

Akademeia High School

Akademeia High School is een particuliere dag- en kostschool, academisch-selectieve middelbare school in Polen, die het Britse curriculum van iGCSE en A Level aanbiedt, en studenten voorbereidt op de beste universiteiten in de wereld. Wij bieden jongeren een combinatie van academische uitmuntendheid, buitenschoolse activiteiten en individuele pastorale zorg om hen te helpen hun talenten, passies en levensvaardigheden te ontwikkelen en hen de best mogelijke voorbereiding op het leven aan de universiteit en daarna te bieden.