NAIS Dublin – officially authorised as an IB Continuum School!

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

Na een tweedaagse virtuele verificatie-inspectie gaf het bezoekende team de school gloedvolle feedback. Zij waren met name lovend over de virtuele lesobservaties die zij hadden verricht met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en de betrokkenheid van onze leerlingen.

De IB prijst NAIS Dublin voor het bevorderen van de verantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun leren en het scheppen van mogelijkheden voor de leerlingen om een stem te hebben en te kiezen, met name in de virtuele leeromgeving.

De IB prijst de leraren voor het ontwerpen van interactieve virtuele lessen, hun creatieve aanpak van het virtuele leren en het behoud van de motivatie van de leerlingen in de virtuele leeromgeving.

De IB prijst de school voor het stimuleren van leerlingen om verantwoordelijkheid voor hun leren te nemen en voor het scheppen van mogelijkheden voor leerlingen om een stem en keuzemogelijkheden te hebben, met name binnen de virtuele leeromgeving.

Tijdens het bezoek hebben de inspecteurs personeel, leerlingen en ouders geïnterviewd om ervoor te zorgen dat zij bewijsmateriaal verzamelden van iedereen binnen onze gemeenschap. In het verificatierapport werd de school geprezen voor:

Het bevorderen van een zorgzame omgeving waarin alle leden van de gemeenschap zich welkom voelen en respect tonen voor elkaar.

Het merendeel van de aanbevelingen had betrekking op de normen en praktijken die verband houden met onderwijzen, leren en beoordelen. Bijvoorbeeld, de inspecteurs prezen de school voor:

Verbreden van de perspectieven van de leerlingen en doelgericht gebruik van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties binnen de onderzoekseenheden.

De school hecht er veel waarde aan leerlingen de kans te geven zichzelf te beoordelen, na te denken en zichzelf als leerling te begrijpen.

With the IB PYP, MYP and DP programmes now accredited, we are officially an IB Continuum school!

Het volledige verslag over de toelating tot het PYP van het IB bezoekende team kan hier

Geschreven door

Nord Anglia International School Dublin

Nord Anglia International School Dublin

Nord Anglia International School Dublin is a unique international school in Dublin offering full International Baccalaureate (IB) programme for 3-18 year olds. Students experience contemporary and personalised learning to ensure they have the knowledge, skills and understanding for a changing world. NAIS Dublin offers global opportunities for Irish and Expatriate students, parents and staff.