Maskers voor verzorgers

Students prepared masks as a thank you for caregivers.
Deel op facebook
Deel op google
Deel op twitter
Deel op linkedin

De gemeenschap op de Internationale School van Düsseldorf is een prachtige mix van families van over de hele wereld. Gedurende hun verblijf in Duitsland, vinden veel van onze internationale families het leuk om zich te verbinden met en bij te dragen aan hun bredere gemeenschap in Düsseldorf.

Twee ISD-moeders, een Braziliaanse en een Amerikaanse, hebben deelgenomen aan een fantastisch COVID-19 project dat meer dan 1.000 maskers heeft gemaakt en geleverd voor Düsseldorf's Diakonie.

Maskers worden klaargemaakt voor de verzorgers.
Maskers worden klaargemaakt voor de verzorgers.

Patricia Pasquali is een actief lid van een Braziliaanse vrouwengroep.Grupo Mulheres do Brasil e.V.. De groep werd opgericht in Brazilië en richt zich op het ondersteunen en mondiger maken van Brazilianen in elke situatie en op het bedenken van acties die anderen kunnen helpen. Vandaag telt Grupo Mulheres do Brasil 40.000 leden verspreid over meer dan 15 landen wereldwijd, waaronder Portugal, Spanje, Duitsland, Engeland, Zweden en Denemarken.

Naarmate de COVID-19-pandemie verergerde, dacht Grupo Mulheres do Brasil na over acties die zij konden ondernemen om anderen in de stad te helpen. Aangezien er steeds meer behoefte was aan maskers, beseften de vrouwen al snel dat ze samen stof konden kopen, maskers naaien en het eindproduct aan hulpbehoevenden schenken.

Ouders en leerlingen hebben samen maskers gemaakt om aan de minderbedeelden te schenken.
Ouders en leerlingen hebben samen maskers gemaakt om aan de minderbedeelden te schenken.

De vrouwen reikten de hand aan de Diakonie van Düsseldorf. De handgenaaide maskers waren niet voldoende voor hun medisch personeel, maar waren ideaal om te verstrekken aan bejaarden, hun verzorgers en vluchtelingen die gebruik maken van de zorg in hun faciliteiten.

30 vrijwilligers, voornamelijk Brazilianen, met de steun van vrouwen van vele nationaliteiten, waaronder Duitsers en Amerikanen, begonnen met het maken van de maskers.

Kort nadat Patricia met de productie van haar maskers was begonnen, werd zij door een mede-ISD moeder, Sarah Piepel, gevraagd hoe zij aan de inspanning kon meedoen. Terwijl Sarah donaties inzamelde en Patricia de maskers naaide, werkten Patricia's moeder en haar twee jonge dochters, Camila en Renata, aan het knippen van de stof.

Patricia's dochters hebben er bijzonder van genoten deel uit te maken van het project, ze begrijpen waarom ze het doen en zijn trots op het werk dat ze als familie en gemeenschap hebben verricht.

Patricia en Sarah zijn er trots op deel uit te maken van de ISD-gemeenschap, een gemeenschap die vrijwilligerswerk en dienstverlening hartstochtelijk ondersteunt. Volgens Patrica is Louise Mather, ISD's Coördinator Ouderbetrokkenheid, "een ware inspiratie" voor ISD-gezinnen.

Centraal in Patricia's geloofssysteem staat dat, in welk land ter wereld we ons ook bevinden, er altijd mensen zijn die hulp nodig hebben. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om een verschil te maken.

Studenten werken hard om iets terug te geven aan zorgverleners en gezondheidswerkers.
Studenten werken hard om iets terug te geven aan zorgverleners en gezondheidswerkers.

Geschreven door

Internationale School van Düsseldorf

International School of Düsseldorf

De International School of Düsseldorf, opgericht in 1968, is een onafhankelijke, co-educatieve dagschool zonder winstoogmerk, gelegen in het hart van de internationale gemeenschap van Kaiserswerth. Dankzij onze non-profitstatus worden al onze inkomsten terug in de school geïnvesteerd ten voordele van onze studenten.