Kingsley's Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bezoek aan het Bejaardentehuis

Tijdens het kerstfeest vorig jaar, Maple Leaf Kingsley Internationale School organiseerde een bezoek aan het Amazing Grace Senior Home in Subang Jaya om de kerstsfeer te verspreiden.

Het doel van deze Corporate Social Responsibility (CSR)-activiteit is terug te geven aan de gemeenschap, deel te nemen aan filantropische doelen en een positieve sociale waarde te creëren.

We werden hartelijk ontvangen door de bewoners van het tehuis. Ons bezoek bracht een gulle lach bij de bejaarden van het tehuis. We zagen dat de bejaarde bewoners een positieve en enthousiaste geest behielden, en vreugde vonden in kleine dingen. Het bezoek was niet alleen een les in dankbaarheid voor ons, maar herinnerde ons er ook aan dat geluk alles te maken heeft met perceptie en houding.

De bewoners waren blij en opgewonden om te ontmoeten Kingsleytijdens hun ochtendlijke lichte oefening. We vonden het erg leuk om met de bewoners om te gaan en toonden veel belangstelling om hen op welke manier dan ook te helpen en hun leven te verrijken met kwaliteitsvolle interactie. Dit bezoek gaf ons veel voldoening en we zullen deze herinneringen in ons hart koesteren.

Wij danken de ouders en het personeel van Kingsley for their generous contribution towards this positive cause. We are thrilled to have this support and kindness. Through this donation we are able to accomplish our goal to embrace CSR as a school community.