École Jeannine Manuel schakelt voor april over op afstandsonderwijs

Deel op facebook
Deel op google
Deel op twitter
Deel op linkedin

Na de aankondiging van president Macron op 31 maart van een nieuwe Franse lockdown, École Jeannine Manuel's Parijs en Lille Vanaf 3 april was de campus niet langer fysiek toegankelijk voor studenten. Binnen twee dagen waren studenten en docenten echter naadloos overgeschakeld op online lessen op Zoom en Google Classroom.

Wat de eerste Franse lockdown in maart 2020 betreft, heeft de school er bewust voor gekozen om de gewone lesroosters niet gewoon online te herhalen, maar in plaats daarvan te kiezen voor een gereduceerd rooster van online lessen met meer mogelijkheden voor zelfstandig en samenwerkend werk van leerlingen. De leerkrachten gaven niet alleen "les" op Zoom, maar vonden ook creatieve manieren om met hun leerlingen samen te werken, zoals

  • Vraag de leerlingen een paar hoofdstukken uit een geschiedenisboek te lezen en laat hen dan elk een korte presentatie voorbereiden, waardoor de interactie tussen de leerlingen wordt bevorderd;
  • Het opzetten van kleine groepjes (met gebruik van pauzeruimtes) om een wiskundeprobleem op te lossen en dan hun antwoorden met elkaar te vergelijken op Zoom met een leerkracht "aanwezig" bij het gesprek;
  • Organiseren van individuele virtuele academische ondersteuningssessies of sessies in kleine groepen, indien nodig.

"Dit was niet de gemakkelijkste weg," zei Elisabeth Zéboulon, Directrice Générale. "Onze benadering van onderwijzen en leren opnieuw bekijken vergt veel meer tijd en energie dan het inplannen van een reeks Zoom-klassen om de illusie in stand te houden dat studenten werken en dus leren."

De actieve deelname van leerlingen aan hun eigen leerproces is altijd een hoeksteen van de aanpak van École Jeannine Manuel gebleven. Deze nieuwe manier van online leren gaf leerlingen, zelfs jongere basisschoolleerlingen, de tijd en vrijheid die ze nodig hadden om nog meer verantwoordelijkheid voor hun leren te nemen. Door afstandsonderwijs anders te benaderen, kon de school de vele valkuilen vermijden die met online leren gepaard gaan, zoals vermoeidheid door de zoom, gebrek aan motivatie bij de leerlingen en schadelijke blootstelling aan te veel blauw licht.

Opnieuw zullen de veranderende omstandigheden het vermogen van onze school om te innoveren, onze flexibiliteit en onze groeimindset op de proef hebben gesteld, maar we wisten dat we erop konden vertrouwen dat onze hele schoolgemeenschap de gelegenheid zou aangrijpen en de missie van onze school zou blijven nastreven, zelfs in deze gecompliceerde context.

Jerôme Giovendo, hoofd van École Jeannine Manuel Paris

Geschreven door

Ecole Jeannine Manuel Parijs

Ecole Jeannine Manuel Paris

École Jeannine Manuel is een Franse, tweetalige en internationale K-12 school die in 1954 is opgericht met als missie het bevorderen van internationaal begrip door middel van tweetalig onderwijs aan een multiculturele gemeenschap van leerlingen. De leerlingen volgen een verrijkt tweetalig curriculum en kunnen in de elfde klas kiezen tussen het Franse traject dat leidt tot de internationale optie van het Franse baccalaureaat (Amerikaanse sectie) en het Internationale Baccalaureaat Diploma (IB).