Ecole Internationale Montgomery zet zich in voor het Eco-School project

Al enkele jaren nu, Ecole Internationale Montgomery, in Brussel, is geïnteresseerd in ecologische zaken en voert specifieke acties uit om haar schoolgemeenschap bewust te maken van milieukwesties. Maar het echte startpunt voor dit project was in september 2019, toen de school toetrad tot het FEE-programma (Foundation for Environmental Education). Een van de doelstellingen van dit programma is om het Eco-School label toe te kennen aan scholen die zich inzetten voor milieu-initiatieven. Als IB-wereldschool vinden we het ook belangrijk om deel uit te maken van een internationaal netwerk dat ons in staat stelt onze ervaringen te delen en uit te wisselen met andere scholen over de hele wereld.

Het idee werd gelanceerd en voorgesteld aan de leerlingen en leraren van de school. Al snel wilden leerlingen van alle niveaus deelnemen aan de acties, nadenken over positieve praktijken voor de planeet en hun leefomgeving verbeteren: het Eco-Team werd opgericht. Wekelijks wordt er vergaderd om het project tot leven te brengen en het dynamischer te maken.

De acties volgden elkaar op: een enquête over voedsel- en afvalpraktijken, de creatie van een barometer van de netheid van de school, een focus op recyclage, een workshop over het knutselen van bijenwikkels, de installatie van een compostvat voor wormen, de verkoop van herbruikbare waterflessen, de deelname aan de 'Good Planet Challenge', enz. Aan het begin van dit jaar hebben we ook een hele dag gewijd aan het betrekken van de schoolgemeenschap bij het onderwerp ecologie. Bij die gelegenheid werden de leerlingen in groepjes verdeeld en kregen ze een thema om aan te werken, zoals de invoering van compost en het juiste gebruik ervan, gezonde en lokale snacks, een reclamecampagne voor de Eco-School,... Samen hebben we ons in dit thema verdiept en onze leerlingen hebben er actief aan deelgenomen. Ons doel? Verder te gaan dan de schoolomgeving en ook de lokale gemeenschap en gezinnen te bereiken.

Today, the conclusion is clear: our school is greener thanks to the new practices that have been put in place but also thanks to the changes that we have made to reduce our ecological footprint by raising awareness amongst our students but also in our community. That said, our Eco-team remains very active because we know that there is always room for improvement. Our future projects are numerous: the creation of a bicycle parking rack, a vegetable garden, the installation of an insect house,…

De school zet zich niet alleen in voor de ontwikkeling van de leiders van morgen, maar ook van verantwoordelijke burgers die de aarde waarop wij leven zullen beschermen.