Ecole Internationale Montgomery zet zich in voor het Eco-School project

Deel op facebook
Deel op google
Deel op twitter
Deel op linkedin

Al enkele jaren nu, Ecole Internationale Montgomery, in Brussel, is geïnteresseerd in ecologische zaken en voert specifieke acties uit om haar schoolgemeenschap bewust te maken van milieukwesties. Maar het echte startpunt voor dit project was in september 2019, toen de school toetrad tot het FEE-programma (Foundation for Environmental Education). Een van de doelstellingen van dit programma is om het Eco-School label toe te kennen aan scholen die zich inzetten voor milieu-initiatieven. Als IB-wereldschool vinden we het ook belangrijk om deel uit te maken van een internationaal netwerk dat ons in staat stelt onze ervaringen te delen en uit te wisselen met andere scholen over de hele wereld.

Het idee werd gelanceerd en voorgesteld aan de leerlingen en leraren van de school. Al snel wilden leerlingen van alle niveaus deelnemen aan de acties, nadenken over positieve praktijken voor de planeet en hun leefomgeving verbeteren: het Eco-Team werd opgericht. Wekelijks wordt er vergaderd om het project tot leven te brengen en het dynamischer te maken.

De acties volgden elkaar op: een enquête over voedsel- en afvalpraktijken, de creatie van een barometer van de netheid van de school, een focus op recyclage, een workshop over het knutselen van bijenwikkels, de installatie van een compostvat voor wormen, de verkoop van herbruikbare waterflessen, de deelname aan de 'Good Planet Challenge', enz. Aan het begin van dit jaar hebben we ook een hele dag gewijd aan het betrekken van de schoolgemeenschap bij het onderwerp ecologie. Bij die gelegenheid werden de leerlingen in groepjes verdeeld en kregen ze een thema om aan te werken, zoals de invoering van compost en het juiste gebruik ervan, gezonde en lokale snacks, een reclamecampagne voor de Eco-School,... Samen hebben we ons in dit thema verdiept en onze leerlingen hebben er actief aan deelgenomen. Ons doel? Verder te gaan dan de schoolomgeving en ook de lokale gemeenschap en gezinnen te bereiken.

Vandaag is de conclusie duidelijk: onze school is groener dankzij de nieuwe praktijken die zijn ingevoerd, maar ook dankzij de veranderingen die we hebben doorgevoerd om onze ecologische voetafdruk te verkleinen door onze leerlingen, maar ook onze gemeenschap, daarvan bewust te maken. Ons Eco-team blijft echter zeer actief omdat we weten dat er altijd ruimte is voor verbetering. Onze toekomstige projecten zijn talrijk: de creatie van een fietsenstalling, een moestuin, de installatie van een insectenhuis,...

De school zet zich niet alleen in voor de ontwikkeling van de leiders van morgen, maar ook van verantwoordelijke burgers die de aarde waarop wij leven zullen beschermen.

Geschreven door

Ecole Internationale Montgomery

Ecole Internationale Montgomery

EIM is een hechte multiculturele gemeenschap die academische en persoonlijke groei van studenten bevordert in een warme omgeving in het hart van de Europese hoofdstad. Kritisch denken, betrokkenheid en initiatief zijn de pijlers van hun opleiding in de klas, maar ook in hun banden met de lokale en mondiale gemeenschap. EIM biedt academische strengheid en persoonlijke ontwikkeling van studenten, via de structuur van het IB-systeem.